Bratislava Regióny

Staré Mesto vypracuje pasport zelene i dokument starostlivosti o ňu

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Pasportizácia zelených plôch, vrátane drevín, zdigitalizovanie údajov a vypracovanie dokumentu starostlivosti o zeleň – aj to sú úlohy bratislavského Starého Mesta v rámci projektu Digiville, do ktorého sa chce mestská časť zapojiť. Urobiť tak chce v rámci programu slovensko-rakúskej spolupráce, konzorcium by malo byť zložené z celkovo ôsmich partnerov.

“Mestská časť nemá také detailné informácie o stave drevín, aké by potrebovala. Úloha Starého Mesta v tomto projekte je spraviť pasportizáciu zelene na svojom území a zozbierané údaje zdigitalizovať,” uviedol pre TASR staromestský hovorca Matej Števove. Informácie budú použité nielen pre potreby miestneho úradu, ale budú prístupné aj verejnosti, a to vo forme aplikácie, ktorá by mala byť vyvinutá v rámci projektu.

Vypracované by mali byť charakteristiky obecnej zelene spolu s výmerami, zhodnotené budú potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území. Vypracovaný materiál starostlivosti o zeleň poskytne prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrnohistorickom význame drevín. Bude zároveň podkladom nielen pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny, ale aj pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Do projektu by malo byť zapojených celkovo osem partnerov, z toho päť na slovenskej a traja na rakúskej strane. Rozpočet projektu by mal byť 1,6 až 1,8 milióna eur.