Domáce Koronavírus Spoločnosť

SŠHR pri obstaraní zdravotníckych pomôcok porušila zákon, tvrdí Úrad pre verejné obstarávanie

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pri nákupe zdravotníckych pomôcok za viac ako 12 miliónov eur, ktoré mala dodať spoločnosť Lacorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Hoci štátne rezervy mali právo vzhľadom na mimoriadnu situáciu využiť priame rokovacie konanie, nepostupovali v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania a princípom hospodárnosti a efektívnosti. V stredu o tom informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

 

“Úrad má za to, že práve vzhľadom na rozsah vzniknutej mimoriadnej udalosti a jej dosah na celú spoločnosť mal kontrolovaný dbať na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania o to dôslednejšie,” povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad podľa neho preukázal, že SŠHR v tomto prípade postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Nezrovnalosti našiel ÚVO pri kontrole emailovej komunikácie medzi SŠHR a spoločnosťou Lacorp. Hoci bola firma Lacorp pozvaná 11. marca na osobné rokovanie na základe ponuky, ÚVO našiel iba niekoľko ponúk od tejto firmy z 12. a 13. marca. “Z uvedeného dôvodu úrad nevie posúdiť, na základe akej ponuky dostal uchádzač Lacorp pozvánku na osobné rokovanie. SŠHR dňa 13. marca podpísala so spoločnosťou Lacorp kúpnu zmluvu na zdravotnícke pomôcky,” ozrejmil Hlivák.

Kontrolóri tiež zistili, že SŠHR rokovala o dodávkach s 12 rôznymi uchádzačmi schopnými dodať zdravotnícke pomôcky. Tento okruh si SŠHR podľa úradu samovoľne zúžila na štyroch, ktorých informovala o reálnych potrebách množstva tovaru. “Zo zápisnice z rokovania s inými uchádzačmi je zrejmé, že existovali spoločnosti, ktoré spĺňali požiadavky verejného obstarávateľa. SŠHR navyše vedela, že vybraný tovar ponúkali ostatní uchádzači za podstatne nižšie predajné ceny, avšak napriek tejto skutočnosti s nimi SŠHR následne nerokovala o možnostiach ďalších dodávok týchto tovarov, pričom ak by uzavrela zmluvu s ktorýmkoľvek z týchto uchádzačov, mohla dospieť k predloženiu ponúk s nižšou cenou,” vysvetlil Hlivák.

Za porušenia zákona úrad navrhol najvyššiu možnú pokutu. Keďže však SŠHR v plnom rozsahu súhlasila so zisteniami úradu, v zmysle zákona jej úrad znížil túto pokutu o polovicu na 15.000 eur. ÚVO zároveň svoje zistenia postúpil Najvyššiemu kontrolnému úrad SR, Protimonopolnému úradu SR a oboznámil s nimi aj Generálnu prokuratúru SR. “Môžem tiež potvrdiť, že úrad v kontrole postupu správy štátnych hmotných rezerv pokračuje, keďže, ako je verejne známe, v danom období boli ňou podpísané aj ďalšie zmluvy na dodávky zdravotníckych pomôcok,” uzavrel Hlivák.

Ak pochybila, treba vyvodiť zodpovednosť

Ak Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pochybila pri nákupe zdravotníckych pomôcok, mala by sa vyvodiť zodpovednosť. Povedal to expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s konštatovaním Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že pri nákupe došlo k porušeniu zákona. Dodal, že úrad by sa mal pozrieť aj na nákup testov, ktoré súčasná vláda najskôr kritizovala a neskôr ich kúpila za vyššiu sumu. “Budem čakať, čo povie ÚVO aj na tento predražený nákup, ktorý v priamom prenose urobila vláda,” podotkol.

Pellegrini pripomenul, že ešte kým bol predseda vlády, odporučili SŠHR aj iným orgánom uznesením určité metódy na nákup, pretože inak by sa nedal obstarať dostatok zdravotníckeho materiálu vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu. V tejto súvislosti podotkol, že nová vláda pri nákupe testov okradla slovenských daňových poplatníkov o pol milióna eur a je zvedavý, či aj toto ÚVO prešetrí a k akému záveru dôjde.

Poukázal i na nákup slovenských ventilátorov, ktoré označil za špičkové. Pýta sa, či sa uskutočnilo verejné obstarávanie a akým spôsobom sa nakupovali. “Ja to nenapádam, pretože takto to máme robiť v krízovej situácii – nakúpiť, čo je k dispozícii v nejakej kvalite a za cenu, aká je na trhu. Ale ak došlo k pochybeniu, treba sa pýtať, či k administratívnemu alebo inému,” uviedol s tým, že si nechce nikoho zastávať a ani nikoho verejne odsudzovať.