Bratislava Regióny

Šport v Bratislavskom kraji dostane státisícovú finančnú injekciu

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytol tento rok v rámci dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže viac ako 430-tisíc eur. Celkovo podporili 185 projektov, ktoré rozvíjajú športové aktivity na území BSK a podporujú športové podujatia a pohybové aktivity v kraji. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

 

Cieľom kraja je aj obnovovať, ale najmä sprístupňovať existujúce ihriská pri školách študentom aj verejnosti na aktívny šport, relax, voľnočasové aktivity alebo komunitné a kultúrne stretnutia. V tejto aktivite BSK podporuje aj školy, v správe ktorých sú tieto ihriská. Viaceré z nich s finančnou podporou kraja ako aj z iných zdrojov vybudovali a sprístupnili nové multifunkčné ihriská, ako napríklad pri Obchodnej akadémii na Račianskej 107 v Bratislave a pri Gymnáziu v Modre. Obe multifunkčné ihriská sú určené tak pre študentov, mládež ako aj verejnosť.

Podpora športov v BSK nie je limitovaná len na určité druhy športov, ale snahou kraja je podporiť všetky možné športové aktivity. „Zámerom je podporovať všetky športy, ak je o ne záujem a predovšetkým čo najviac šíriť športovú a pohybovú osvetu,“ uviedla Forman. Dôležitý je však aj proaktívny prístup jednotlivých športových združení. „Aktivita a záujem sa očakáva aj zo strany športových subjektov, kedy je župa otvorená spolupráci a podpore rôznych športov, avšak v rámci svojich možností, finančných ale aj kapacitných,“ dodala Forman.