Domáce Politika

Solymos hovorí, že Slovensko v triedení odpadu zaostáva

László Solymos - Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Slovensko stále zaostáva v miere triedenia a recyklácie odpadu, príliš veľa odpadu končí však na skládkach. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preto postupne podniká ďalšie kroky na lepšie nakladanie s odpadmi. Environrezort bojuje proti odpadu nielen prijímaním legislatívy, ale aj posilnením kontroly a financovaním potrebných opatrení, najmä prostredníctvom eurofondov.

„Cez tieto tri piliere chceme dosiahnuť, aby sme menej skládkovali a zároveň zvýšili mieru recyklácie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého „postupne dobiehame to, čo sme zameškali v minulosti“. Pripomenul, že v tomto roku bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá zaviedla takzvané ciele zberu pre Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tie ich motivujú k tomu, aby vyzbierali viac triedeného odpadu. „Je to veľmi dôležité pre recykláciu, pretože bez triedeného odpadu nie je čo recyklovať,“ vysvetlil Sólymos.

MŽP tiež zvýšilo poplatky za skládkovanie odpadu, čo je dôležité nielen na znižovanie vzniku odpadu, ale aj na jeho recykláciu. „Ak je totiž skládkovanie lacnejšie než separovanie a recyklácia, nie je tu motiváciu triediť a recyklovať. Zvyšovanie poplatkov je vždy nepopulárne, no tento krok muselo Slovensko podniknúť,“ zdôraznil minister s tým, že poplatky sa budú zvyšovať postupne tak, aby Slovensko dosiahlo úroveň okolitých štátov. „Zatiaľ sme poslední, čo sa týka poplatkov a prví, čo sa týka množstva skládkovaného odpadu,“ vyhlásil. MŽP tiež napríklad financuje nákup kompostérov pre občanov alebo vytváranie vhodných podmienok na kompostovanie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obciach. „Dávame peniaze na zariadenia a zberné dvory, pričom 25 miliónov dostanú obce a mestá a ďalších 25 miliónov obce a mestá v najmenej rozvinutých regiónoch,“ povedal Sólymos.

Skládkovanie komunálneho odpadu dosahuje na Slovensku 61 percent, kým priemer EÚ je okolo 28 percent. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10 percent. Recyklácia stúpla na 29 percent. Priemerný podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 v členských krajinách Európskej únie zvýšiť na 70 percent, 50-percentnú recykláciu chce EÚ dosiahnuť do roku 2020.