Domáce Politika

Sme rodina pritvrdzuje. Chce ochrániť maloletých pred požívaním alkoholu

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Hnutie Sme rodina chce sprísniť podmienky pre právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú alkoholické nápoje maloletým osobám do 15 rokov a mladistvým osobám do 18 rokov. Na júnovú schôdzu parlamentu predkladajú poslanci Boris Kollár, Ľudovít Goga a Petra Krištúfková návrh novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Cieľom návrhu je ochrániť maloleté osoby pred požívaním alkoholických a iných návykových látok.

Právnické a fyzické osoby aj napriek zákazu predávať maloletým alkohol len v ojedinelých prípadoch preverujú vek zákazníka. Maloletým a mladistvým alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty. „V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia. Preto sa pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkohol, navrhuje zaviesť zásadu trikrát a dosť. Z uvedeného vyplýva, že ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá má povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, v priebehu jedného roka uložila trikrát pokutu 170 eur a viac, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odňalo povolenie na predaj alkoholu,” vysvetlili navrhovatelia.

Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomíra Okruhlicu ide z odborného pohľadu o návrh, ktorý by prispel k redukcii škôd spôsobených pitím alkoholu, najmä medzi mladými. „Obdobné opatrenia so sankciou odobratia licencie sú v rozvinutých krajinách bežné a účinné. Zodpovedá to jednému z troch účinných opatrení podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na zníženie zdravotných následkov pitia. Znižuje sa tak dostupnosť alkoholu pre mladých ľudí. Samozrejme, nie je to všeliek, ale bolo by to v tejto cieľovej skupine efektívne,” povedal Okruhlica pre agentúru SITA.

 

Sme rodina chce ochrániť maloletých pred požívaním alkoholu. Zdroj: SITA / Branislav Bibel