Domáce

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricová

Ilustračné foto - Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová by sa mala stať zástupkyňou Slovenska v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva. Tá je známa ako Benátska komisia. Navrhuje to ministerstvo zahraničných vecí v materiáli, ktorý bude schvaľovať vláda. Baricová v Benátskej komisii už pôsobila ako náhradníčka v rokoch 2012 až 2019. Vo funkcii nahradí bývalú predsedníčku Ústavného súdu (US) SR Ivettu Macejkovú. Náhradníkom sa zase stane ďalší sudca ústavného súdu – Peter Molnár.

Ako sa uvádza v materiáli, minister zahraničných vecí oslovil prezidenta, premiéra, predsedu Ústavného súdu SR aj ministra spravodlivosti s tým, aby našli vhodného kandidáta. Predseda ÚS SR Ivan Fiačan aj minister spravodlivosti Gábor Gál zhodne navrhli Baricovú.

Jana Baricová je sudkyňou Ústavného súdu SR, všeobecne uznávanou odborníčkou v oblasti ústavného práva a od roku 2012 pôsobila v Benátskej komisii ako náhradníčka. “Jej nominácia je vyjadrením záujmu o pokračovanie v expertnom dialógu v rámci Benátskej komisie a súčasne potvrdením záujmu SR o kontinuitu zastúpenia SR v tomto prestížnom odbornom orgáne Rady Európy,” píše sa v materiáli.

Benátska komisia je nezávislý poradný orgán Rady Európy, ktorý spolupracuje s členskými štátmi a zainteresovanými nečlenskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a orgánmi, pričom svoju činnosť zameriava na vytváranie právnych záruk pre rozvoj demokracie, podporu právneho štátu a posilnenie znalosti právnych systémov účastníckych štátov. Benátska komisia je expertným orgánom zloženým z medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí majú skúsenosti v oblasti demokratických inštitúcií a zaslúžili sa o prínos v rozvoji práva a politických vied. Členovia Benátskej komisie sú pri výkone svojej funkcie nezávislí.