Domáce Spoločnosť

Slovenskí vedci testujú zloženie výrobkov. Nové laboratória majú odhaliť škodlivé látky

ilustračná foto Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV otvorili nové Laboratóriá aplikovaného výskumu. Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) v nich testujú zložky výrobkov pred ich uvedením na trh. Ako agentúru SITA ďalej informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, ide najmä o syntetické chemické látky a prípravky prírodného alebo syntetického pôvodu.

 

Tieto látky by mohli mať vplyv na rozvoj rakoviny, metabolických ochorení alebo môžu ovplyvňovať plodnosť, či zdravie nenarodených i narodených detí. Vedci upozorňujú, že medzi nebezpečné výrobky môžu patriť lieky, čistiace prostriedky, prípravky na ošetrenie rastlín, zložky kozmetických výrobkov a mnohé iné cudzorodé látky.

Jedno špecializované laboratórium je v Bratislave na Oddelení bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie. To ďalšie funguje na Oddelení toxikológie a chovu laboratórnych zvierat na detašovanom pracovisku na Dobrej Vode, pričom ide o unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku. „Ako jediné produkuje laboratórne zvieratá pre experimentálne účely nielen pre slovenský trh a disponuje všetkými potrebnými povoleniami od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. V Dobrej Vode robíme predklinický výskum nových potenciálnych liečiv, preparátov a zdravotníckych prostriedkov. Spolupracujeme pri tom s farmaceutickým priemyslom, firmami vyrábajúcimi diagnostické súpravy, ale aj s akademickým a vysokoškolským sektorom doma i v zahraničí,“ priblížil riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Michal Dubovický.

Nové Laboratóriá aplikovaného výskumu schválila Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako testovacie pracovisko a zároveň im udelila osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou (SLP) na toxikologické štúdie a štúdie bezpečnosti. Fungovanie týchto dvoch špecializovaných laboratórií na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV zabezpečuje, aby sa látky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naše zdravie, nedostali do lekární vo forme liekov a zdravotníckych prostriedkov.