Domáce Top

Slovenská komora učiteľov vyzýva poslancov NR SR, aby urobili na školách poslanecký prieskum

ZDROJ: foto TASR

BRATISLAVA – Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby urobili poslanecký prieskum na školách a následne iniciovali nápravu. TASR o tom v pondelok informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.

“V školách budú chýbať stovky učiteľov a ďalšie stovky detí, lebo ostanú doma na nútenom domácom vzdelávaní kvôli svojmu zdravotnému či sociálnemu znevýhodneniu,” uviedol Crmoman. Ministerstvo školstva podľa neho “úplne neefektívne vyhodí viac ako stovku miliónov eur na obedy žiakom a ďalšie desiatky miliónov na lyžiarske výcviky a školy v prírode pre bohaté deti”.

Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva v tejto súvislosti reagoval a uviedol, že SKU “znevažuje veľmi dobrú prácu učiteľov a riaditeľov a zavádza nepravdivými informáciami”. Jednou z nich je, že obedy zadarmo sú v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nie rezortu školstva. Podľa nich sú aj lyžiarske výcviky a školy v prírode opatrením vlády SR. “Odporúčame SKU, aby si naštudovala zloženie a kompetencie školského systému v SR,” uviedlo ministerstvo.

“Ohlasovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch prinesie školám viac byrokracie, nové päťročnice, vymyslené a finančne nekryté funkcie zodpovedného vychovávateľa či školského koordinátora, neplatené voľno pre učiteľov každých desať rokov a iné nezmysly,” uviedol Crmoman. Ako ďalej doplnil, nástroje na ochranu pedagogických a odborných zamestnancov nie sú, rovnako kvalita riadenia škôl a vzdelávania nebude mať opäť žiadne parametre demokracie a otvorenosti.

Tisícky škôl podľa SKU i v tomto školskom roku ostávajú vnútorne zabarikádované pred inkluzívnym vzdelávaním na vzor fínskeho modelu. “Blokujú ich nevhodné vzdelávacie programy, výrazný nedostatok asistentov učiteľa (40,6 percenta) a odborných zamestnancov na podporu detí, rodičov i učiteľov. Zistenia v PISA testovaniach, v správach inšpekcie a Inštitútu vzdelávacej politiky ostanú bez povšimnutia,” dodal Crmoman. Na školách podľa SKU chýbajú učebnice a otvorený moderný trh učebníc nebude.