Domáce Politika

Slovenská komora exekútorov je pripravená na diskusiu o zmene obsadzovania disciplinárnych senátov. Aj keď je súčasný systém funkčný

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Slovenská komora exekútorov (SKE) je pripravená na diskusiu o zmene spôsobu obsadzovania disciplinárnych senátov, ktorú otvoril minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Súčasný systém disciplinárnych senátov považuje komora za funkčný. “Kľúčové je pre nás to, že rozhodnutia exekútorských disciplinárnych senátov v obrovskej miere potvrdzujú súdy. Nebránime sa však návrhom na zmenu zo strany pána ministra, ak na základe ním spomenutých skúseností zo zahraničia prinesie efektívnejšie a nezávislejšie pôsobenie týchto senátov,” uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Komora podľa hovorkyne nedisponuje žiadnymi údajmi o tom, že by v poslednom čase pribúdali prípady porušovania zákona zo strany súdnych exekútorov. “Naopak, naše štatistiky svedčia o tom, že počty disciplinárnych konaní exekútorov stagnujú, respektíve klesajú,” upozornila Kolesárová.

Rezort spravodlivosti podľa ministra eviduje zvýšený počet previnení, ktoré spôsobili niektorí notári a exekútori. Gál tvrdí, že rezort nemá aktívnu legitimizáciu pri podávaní žalôb v oblasti disciplinárnych konaní. Uvažuje sa preto aj nad legislatívnou úpravou tak, aby ministerstvo v prípadoch, keď nedôjde k potrestaniu vinníkov, mohlo byť proaktívne. “Formy by mohli byť rôzne od vytvorenia špeciálnych disciplinárnych senátov až po spojenie so súčasnými. Rovnako by mohli mať konkrétne právnické komory v týchto senátoch svoje zastúpenie alebo by sme tam dali sudcov,” priblížil šéf rezortu.

Kolesárová vysvetlila, že disciplinárne senáty komory riešili v roku 2016 spolu 28 prípadov, o rok neskôr 30 a vlani 18. Z týchto konaní podal v 21 prípadoch podnet na disciplinárne konanie prezident komory Miroslav Paller. “Nemám žiadny záujem trpieť čierne ovce v našich radoch. Počas mojich šiestich rokov vo funkcii prezidenta komory som razantne sprísnil postupy voči vinníkom a odmietam tolerovať falošnú stavovskú solidaritu,” uviedol Paller.

Senáty Disciplinárnej komisie SKE podľa hovorkyne rozhodujú spravodlivo a v súlade s platnou právnou úpravou. “Preto sme s rozpakmi prijali tvrdenie pána ministra, že tresty pre vinníkov sú neprimerane nízke,” uzavrela Kolesárová.

 

Rezort spravodlivosti podľa ministra eviduje zvýšený počet previnení, ktoré spôsobili niektorí notári a exekútori. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer