Domáce Politika Spoločnosť Top

Slováci rozhodujú o tom, kto povedie ich mestá a obce. Tieto voľby sú aj referendom pre politikov

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

BRATISLAVA – Slovensko opäť v pozore. Dnes sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania svojim hlasom môžu rozhodnúť o budúcnosti ich obce, či mesta. Ošiaľ predvolebných kampaní tak nadobro skončil. Krajina v najbližších hodinách spozná nových starostov obcí, mestských častí a primátorov miest. Voliť sa budú tiež poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev. V Bratislave a v Košiciach aj poslanci miestnych zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí.

 

Slováci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí hlasujú od 07:00 do 22:00 v 6021 volebných miestnostiach. Volíme pritom na najbližšie štyri roky predstaviteľov 2 926 obcí a miest. V prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí. O posty vo vedení miest a obcí má záujem približne 62-tisíc kandidátov. Voliči si budú vyberať medzi nezávislými kandidátmi, alebo kandidátmi s podporou politických strán. Tieto voľby teda z veľkej časti ukážu, ako na tom Slovensko je a politikom vystavia istým spôsobom vysvedčenie. Už zajtra sa dozvieme, či sa naša krajina zafarbí do modra, do červena, alebo do nezávislých farieb.

 

Starostovia, primátori v mestách, obciach alebo mestských častiach

  • o 2926 kresiel sa uchádza 7 131 kandidátov

Poslanci zastupiteľstiev miest, obcí a mestských častí

  • o 20 789 kresiel sa uchádza 55 000 kandidátov

 

Výsledky volieb ovplyvnia život v každej obci, meste či mestskej časti. Zastupiteľstvá totiž rozhodujú o tom, ako sa využijú miestne dane, poplatky od obyvateľov a zároveň sa starajú napríklad o miestne cesty, materské školy alebo o čistotu a verejnú zeleň. Obce majú na starosti centrá voľného času, školské jedálne, opatrovateľské služby a tiež kultúrne zariadenia.

 

Voľby ovplyvnia budúcnosť obcí a miest. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

 

Jedny nestačia

Pre nezáujem o volené funkcie budú v 35 obciach potrebné nové obecné voľby. V tých obciach, kde sa voľby neuskutočnia vôbec alebo nebudú voliť starostu, či vyberať potrebný počet obecných poslancov, sa do 30 dní od vykonania volieb vyhlásia nové voľby. Pritom toto číslo sa môže ešte upraviť. Nové voľby sa vyhlásia aj vtedy, ak nebude zvolený starosta z dôvodu získania rovnakého počtu hlasov.

 

Môžete voliť?

Voličské právo si v obecných voľbách môže po prvý raz v živote uplatniť približne 55 500 prvovoličov.

Podľa pokynov ministerstva vnútra má právo voliť občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

 

Volič vhadzuje volebný lístok do urny vo volebnej miestnosti. Zdroj: TASR / Michal Svítok

 

Ako hlasovať, pozor na pokutu

Každý volič si po preukázaní od volebnej komisie prevezme hlasovacie lístky s obálkami a odíde do priestoru, ktorý je určený na hlasovanie.

  • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
  • Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

 

Po zakrúžkovaní kandidátov volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného, mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu, či primátora. Následne obálky vhodí do volebnej schránky.

Ak sa chce občan vyhnúť pokute 33 eur, všetky nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí odložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môžu voliči odvoliť doma do prenosnej volebnej schránky. Musia však o to požiadať obec.

 

Voľby po novom

Dnešné komunálne voľby sú prvé, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o volebnej kampani a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Ak voličom niečo nie je zrejmé, ministerstvo už tradične zriadilo výlučne pre voličov volebnú telefonickú infolinku.

O priebežných výsledkoch hlasovania bude informovať Štatistický úrad na stránke www.volbysr.sk, a to od skončenia hlasovania.

Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní.

Posledné riadne obecné voľby sa konali 15. novembra 2014 a riadili sa ešte starou legislatívou, a to samostatným zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

 

Galéria
Dnes si Slovensko vyberá nových starostov, primátorov a poslancov. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič
Komunálne voľby ovplyvnia budúcnosť obcí a miest. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič
Dnes si Slovensko vyberá nových starostov, primátorov a poslancov. Zdroj: TASR / Lukᚹ Grinaj
Posledné komunálne voľby boli pred štyrmi rokmi. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR / Roman Hanc
navigate_before
navigate_next