Domáce Top

Slováci, pripravte sa. Epidemiológovia začnú zisťovať stav imunity populácie

Andrea Kalavská - Zdroj: SITA/Milo Fabian

BRATISLAVA – Stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A,B,C – ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla tohto roka ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 budú známe v decembri tohto roka. Informovali o tom na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Do zisťovania sa zapojí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. „Umožní nám to získať informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania. Na základe výsledkov bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku,” konštatovala Kalavská.

Ako priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas, výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. „V rámci imunologického prehľadu budú vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov,” poznamenal.

Všeobecní lekári odoberú deťom i dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam. Protilátky vyšetrí Špecializované pracovisko pre vírusové heptatitídy RÚVZ v Banskej Bystrici a Národné referenčné centrum pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR. Následne sa výsledky štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať.

Imunulogický prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002. „Preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, či už cestovaním za prácou alebo turistikou, ale aj s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95 percent, respektíve pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, je však v súčasnosti nevyhnutné urobiť nový imunologický prehľad,” dodal Mikas.

Finančné požiadavky na imunologický prehľad odhadol na približne 256 tisíc eur. Do realizácie bude zapojených 888 pracovníkov z toho je 338 pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých.

V rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku narodenia 2015 je v súčasnosti zaočkovanosť v SR na úrovni 94,8 % (k 31. augustu 2017). Podľa zverejnených informácií zaočkovanosť nižšia ako 95 % sa zistila aj na úrovni krajov, a to v rámci základného očkovania tzv. MMR vakcínou v 15. až 18. mesiaci života (ide očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95 % v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

V prípade očkovania druhou dávkou vakcíny v 11. roku života, na celoslovenskej aj krajskej úrovni, zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných ročníkoch narodenia pod 95 %. Na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahlo 6 okresov.