Domáce Parlamentné voľby Politika Voľby

Slováci môžu vo voľbách hlasovať aj zo zahraničia. Takýto je postup

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – O voľbu poštou požiadalo doposiaľ približne 750 Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre agentúru SITA to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR (MV SR). Žiadosť musí byť doručená ministerstvu vnútra poštou alebo e-mailom, a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, to znamená najneskôr 10. januára 2020.

 

„Počet Slovákov, ktorí hlasujú na Slovensku, pretože pricestovali do miesta svojho trvalého pobytu, nemáme možnosť vedieť. Tento údaj sa neeviduje aj z dôvodu zabezpečovania tajnosti hlasovania,“ uviedla Paulenová.

Volič môže voliť mimo územia Slovenska poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Podobnú možnosť má aj volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase volieb sa zdržiava mimo jeho územia. O voľbu poštou však nežiada ministerstvo, ale obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Pozor na povinné údaje

Žiadosť o voľbu poštou pre občanov bez trvalého pobytu na Slovensku musí obsahovať viaceré údaje. Okrem mena a priezviska či rodného čísla musí volič pripojiť čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tiež fotokópiu časti slovenského cestovného dokladu s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Dátum na osvedčení nemá byť starší ako šesť mesiacov.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.