Domáce Koronavírus

Slováci môžu cestovať do ďalších krajín, cestu do Sliezska treba zvážiť

Hlavný hygienik Ján Mikas - Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Slováci budú môcť slobodne cestovať od soboty od 6.00 h do Čiernej Hory, Monaka, Faerských ostrovov a Poľska. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pre oblasť Sliezskeho vojvodstva dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej oblasti.

Občania členských štátov EÚ môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, sú to tranzity. Pričom sú povinní prejsť Slovenskom bez zastavenia najneskôr osem hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Od soboty sa ruší povinnosť merania telesnej teploty ľudí pri vchádzaní do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj na kúpaliská a do wellness centier. Zapnuté budú môcť byť aj sušiče rúk. Cestujúci v taxíkoch budú môcť sedieť už aj na prednom sedadle, nielen na zadnom, ako tomu bolo doteraz. Mikas uviedol, že v súčasnosti sa v kostoloch alternatívne používa podávanie prijímania do rúk, ktoré sa neskôr nahradí podávaním do úst. Zamestnanci, ktorí sa starajú o telo človeka, už nebudú musieť mať ochranné okuliare alebo štít. Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.

Povinnosť nosiť rúška v interiéroch či vo verejnej doprave naďalej ostáva v platnosti. “Rúška sa tak ľahko nezbavíme, je to možno na niekoľko rokov, možno doživotne,” uviedla hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková. Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie. Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť mať nebudú.

V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. Zmena bola vykonaná na základe žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách. Ruší sa tiež obmedzenie, že praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora. Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst. Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.