Domáce Spoločnosť Top

Školy dostanú peniaze na deti z rodín v hmotnej núdzi aj ďalší rok. Chýba však systémové riešenie

Zdroj: TASR / Ján Siman

BRATISLAVA – Žiaci zo sociálne slabších rodín o pomoc neprídu. Štát bude aj ďalší rok pokračovať v podpore detí v hmotnej núdzi. Hrozilo totiž, že tí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní, zo systému od nového roka vypadnú. Návrh z dielne poslancov Mostu-Híd, ktorý dnes vláda odsúhlasila, akútnu situáciu zvráti. Školy budú aj naďalej dostávať peniaze na deti, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnených podmienkach.

 

Poslanci Národnej rady Štefan Vavrek (Most-Híd) a Ladislav Balódi (Most-Híd) predložili návrh o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým do systému pomoci deťom v hmotnej núdzi zasiahli v poslednej chvíli. Štát totiž zo zákona prispieva školám na deti, ktoré pochádzajú z rodín odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Aktuálne nastavenie však platí iba do 31.decembra 2018. Ak by nedošlo k predĺženiu pomoci, mnohé školy – následne samotné deti – by sa dostali do poriadnych problémov. Poslanci Mostu-Híd navrhli toto opatrenie predĺžiť o ďalší rok. Vláda s ich návrhom súhlasila. 

Podľa predkladateľov návrh skvalitní podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. ,,Deti sa zaradia medzi žiakov a nevypadnú zo školského systému. Školy tiež získajú dotáciu 150 eur na jedného žiaka na rok. Z tejto sumy môžu školy zaplatiť asistenta učiteľa a aj školské pomôcky. Väčšia časť peňazí ide na mzdy asistentov, ktorých takéto deti potrebujú,” povedal pre Glob.sk poslanec Vavrek. Základné školy môžu čerpať príspevok na zlepšenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia už od 1.septembra 2016. 

V školskom roku 2017/2018 z celkového počtu 41 650 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 22 146 žiakov s vyjadrením Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a až 19 504 žiakov z rodín, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Situácia sa podľa poslancov Mostu-Híd nezlepšuje, preto je nutné pomoc týmto rodinám predĺžiť. Zároveň podľa nich chýba systémové riešenie, ktoré by týmto rodinám pomohlo z dlhodobého hľadiska.

Podľa predkladateľov návrh pre opätovné zavedenie prechodného obdobia skvalitní podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zdroj: TASR / Michal Svítok

,,Navrhovaná úprava prináša predovšetkým potrebný priestor na jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu financovania výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,” uvádzajú okrem iného Vavrek a Balódi v dôvodovej správe. Upozorňujú aj na systém financovania podpory vzdelávania týchto žiakov. ,,Je nepostačujúci a mal by vychádzať zo širšej definície znevýhodnenia, pretože takto úplne nezachytáva chudobu.”

Pomoc od štátu

Pomoc v hmotnej núdzi poskytuje ministertsvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá môže byť vyplácaná rôznymi formami. Pomoc sa vám môže dostať nielen finančnou “injekciou”, ale aj v podobe jedla, ošetrenia, prístrešia alebo kombináciou oboch prípadov. Formu a spôsob určí vždy úrad práce. Nárok na takýto druh pomoci majú nielen celé rodiny, ale aj jednotlivci.

Výška dávky môže byť:

  • 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
  • 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
  • 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima (205,07 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu  prácou zabezpečiť zvýšenie príjmu. ,,Akonáhle sa im zmenia podmienky v rodine, musia ich nahlásiť úradu práce do 8 dní,” doplnila Daniela Rodinová z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Galéria
Podpora žiakov v hmotnej núdzi by mala pokračovať aj v budúcom roku. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Poslanci Národnej rady Štefan Vavrek (Most-Híd) a Ladislav Balódi (Most-Híd) predložili návrh o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Na snímke Ladislav Balódi (Most-Híd). Zdroj: SITA
,,Školy získajú dotáciu 150 eur na jedného žiaka na rok. Z tejto sumy môžu školy zaplatiť asistenta učiteľa a aj školské pomôcky,” tvrdí Štefan Vavrek (Most-Híd).Zdroj: TASR / Martin Baumann
V školskom roku 2017/2018 bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia 41 650 žiakov. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Zdroj: TASR
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme. Zdroj: TASR / Duššan Hein
navigate_before
navigate_next