Domáce Politika

Školy by sa mohli odbremeniť od duplicitnej byrokracie, tvrdí OĽaNO

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Školy by sa mohli odbremeniť od duplicitnej byrokracie. Vyplýva to z návrhu poslancov z klubu opozičného hnutia OĽaNO, aby školy a školské zariadenia podávali štatistické výkazy iba elektronickou formou. Národnej rade (NR) SR opätovne predložili novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

“Školy a školské zariadenia každoročne poskytujú kvantum najrôznejších informácií prostredníctvom množstva formulárov aj na štatistické účely,” skonštatovali predkladatelia. Poukázali na to, že najmä forma ich podania sa líši pri jednotlivých výkazoch.

Zdôraznili, že od informatizácie verejnej správy sa očakáva jednoduchá a rýchla dostupnosť údajov v jednotlivých informačných systémoch pre všetky subjekty verejnej správy. “Poskytnutie údajov do informačného systému by daný subjekt malo automaticky odbremeniť od jeho opakovaného poskytovania, hoci aj v inej štruktúre, iným orgánom verejnej správy,” uviedli v dôvodovej správe.

Docieliť tak chcú odbremenenie škôl od duplicitnej byrokracie. V prípade, že škola poskytne údaje do informačného systému verejnej správy, nebude už povinná opakovane ich zasielať ostatným orgánom verejnej správy.