Domáce Politika Top

Školského ombudsmana sa zatiaľ nedočkáme, podľa Lubyovej je nepotrebný

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva neplánuje v dohľadnom čase zriadiť pozíciu školského ombudsmana. V rokovacej sále parlamentu to počas pravidelnej Hodiny otázok uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Odpovedala na otázku nezaradeného poslanca Ota Žarnaya, ktorý sa pýtal: “Plánuje ministerstvo školstva v dohľadnej dobe vytvoriť pozíciu školského ombudsmana? Pripravuje ministerstvo školstva nejaké konkrétne opatrenia, resp. kroky v tomto smere? Na koho sa majú učitelia v súčasnosti obracať so svojimi problémami, keď funkcia školského ombudsmana bola zrušená?”

“Ministerstvo školstva systémovo podporuje kultúru otvorenosti a odbornosti pedagogických a odborných tímov aj transparentné riadenie škôl a školských zariadení ako predpoklad predchádzania porušovaniu práv pedagogických a ďalších zamestnancov škôl. Kladieme silný dôraz aj na preventívnu funkciu,” povedala ministerka Lubyová s tým, že hoci k zrušeniu ombudsmana došlo, agenda práv pedagogických aj odborných zamestnancov je systémovo zabezpečovaná sekciou regionálneho školstva nášho ministerstva. Tá podľa nej priebežne rieši problémy z oblasti práv pedagogických a odborných zamestnancov. Agendu, ktorú mohol riešiť ombudsman, rieši v súčasnosti sekcia regionálneho školstva.

Žarnay po odpovedi ministerky uviedol, že po funkcii ombudsmana je veľký dopyt. Podľa neho v rezorte nie je vytvorená sekcia, ktorá sa zaoberá právami učiteľov. “Pretože ak by fungovala, neprichádzali by nám správy od učiteľov z celého Slovenska, že je na nich vykonávaný bossing,” povedal s tým, že učitelia píšu na ministerstvo, to ich odkazuje na zriaďovateľa školy a odvoláva sa na to, že riešenie nie je v jeho právomoci. “Chýba aktívny orgán, ktorý by bol schopný hájiť práva učiteľov,” dodal. Lubyová preto dodala, že sa na problém ešte pozrie.