Domáce Spoločnosť

Školáci a rodičia pozor. Dnes je posledná príležitosť na potvrdenie výberu strednej školy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA –  Štvrtok je posledným dňom, keď musia uchádzači alebo ich rodičia oznámiť strednej škole, na ktorú boli prijatí, či na ňu v septembri nastúpia alebo nie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Každý uchádzač o stredoškolské štúdium môže podať dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie zručností alebo talentu, a dve prihlášky na bežné, netalentové odbory stredných škôl. “Riaditelia škôl, ktorým uchádzači včas oznámia, že si vybrali inú školu, tak môžu voľné miesta ponúknuť ostatným záujemcom o štúdium – v druhom kole prijímacieho konania,” uviedol rezort školstva.

“Chcel by som poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú prijaté deti na dve školy, aby nečakali a oznámili to, vieme tak pomôcť ostatným žiakom,” uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení je možné doručiť strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage, e-Škola a podobne), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou.

V piatok (5. 6.) stredné školy zverejnia počty voľných miest a do 15. júna uverejnia aj to, či budú robiť prijímacie konanie na voľné miesta v druhom kole. Prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie v druhom kole bude môcť uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať do 19. júna.