Domáce Regióny Top Trnava

Škandál v trnavskej nemocnici: Do zdravotnej dokumentácie pacientov si môže nahliadnuť kto len chce

Trnavská Fakultná nemocnica má na krku ďalší škandál. Tentoraz s bezproblémovým vnikaním a nahliadaním do zdravotnej dokumentácie osobami, ktoré s daným pacientom nemajú nič spoločné. Zdroj: Glob.sk/juh

TRNAVA – Ako je toto vôbec možné? Zdravotná dokumentácia by mala byť k dispozícii iba pacientovi, ktorého sa týka a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa na jeho liečbe podieľajú. Zdá sa však, že vo Fakultnej nemocnici v Trnave je pre zvedavý personál zdravotná dokumentácia pacienta ľahko dostupným a najmä pomerne často zneužívaným artiklom.

Na veľmi ľahký vstup do systému, kde sa dá nazerať do pacientovej zdravotnej dokumentácie, nás upozornili dve ženy z Trnavy, ktoré s tým majú negatívnu skúsenosť. „Je alarmujúce, že do mojej dokumentácie nahliadalo dvadsať zamestnancov nemocnice, ktorí s mojou liečbou nemali vôbec nič spoločné. Stalo sa tak aj v čase, keď som tam už neležala,“ krútila nechápajúc hlavou Valéria.

„Do zdravotnej dokumentácie mojej dcérky vstupovali dokonca aj po jej smrti ľudia, ktorí s jej liečbou nemali nič dočinenia,“ pridala Dagmar, mama nebohej Katky († 25). Obe ženy nechápu, ako je toto vôbec možné.

Na neštandardné a možno aj protizákonné nahliadanie do zdravotnej dokumentácie osobami, ktoré na to nemajú právo ako prvá upozornila Valéria (vľavo), ku ktorej sa pridala aj Dagmar. Zdroj: Glob.sk/juh

Stovky napojení na Katkinu dokumentáciu

Na určité riziká pri ochrane zdravotných údajov pacientov vedených v elektronickej forme upozorňovali pred istým časom aj počítačoví experti. Prax v trnavskej nemocnici ukázala, že ich varovný prst nebol zdvihnutý len tak.

„Bola som operovaná na chirurgii, moju zdravotnú dokumentáciu si však pozerala napríklad detská psychologička a to dokonca niekoľko rokov po operácii!“ ukázala na absurdnú situáciu Valéria.

„Už keď bola Katka v nemocnici na oddelení ARO, mi mnohí hovorili, že do jej dokumentácie nahliada veľa ľudí. Pokiaľ viem, tak riaditeľ na to mal dať embargo, ale ani to nepomohlo, pretože Katkinu dokumentáciu si prehliadlo  aj množstvo zdravotníkov, ktorí s jej prípadom nemali vôbec nič spoločné,“ šokuje Katkina mama.

„A pritom nám generálny riaditeľ pri poslednom osobnom stretnutí mesiac pred Katkinou hospitalizáciou povedal, že všetko je zablokované a nikto, kto na to nemá nárok, sa do systému nedostane. Keď prišlo k neoprávnenému vstupu do bankového účtu, riešil to súd, keď policajti bez dôvodu lustrovali novinárov, išlo o podozrenie zo závažného trestného činu. A keď množstvo zdravotníkov opakovane neoprávnene nahliadalo do zdravotnej dokumentácie, generálny riaditeľ nemocnice ďalej neohrozene sedí na svojej stoličke. Asi sa nemusí o ňu obávať, pretože mi sám povedal, že má na ministerstve veľmi dobré kontakty.“ dopĺňa Valériin manžel Miroslav.

Katkina mama Dagmar objavila až okolo 4,5 tisíca napojení na dcérinu zdravotnú dokumentáciu. Zdroj: Glob.sk/juh

Zvedavci z oddelenia patologických novorodencov!

K nazeraniu do zdravotnej dokumentácie sa pritom uchýlili aj osoby, ktoré na to určite nemali dôvod. „Bolo to napríklad z očného a infekčného oddelenia, tiež z dermatologickej a gynekologickej ambulancie či z mužského neurologického oddelenia. Vrcholom boli detská klinika – oddelenie batoliat a najmä ambulancia patologických novorodencov, odkiaľ si niekto tiež podrobne prezrel množstvo dokumentov z Katkinej zdravotnej  dokumentácie,“ skonštatovala šokovaná Katkina mama. „Toto sa dialo najmä po jej smrti. Akú mali títo ľudia na to vôbec motiváciu?“ vraví nechápavo. „To, že sa do Katkinej zdravotnej dokumentácie neoprávnene pozerali aj po jej smrti je vrcholom hyenizmu a dôkazom toho, že vedenie neprijalo dostatočné opatrenia,“ hovorí Valéria, ktorá na zneužitie informačného systému na neoprávnené nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, ktorá by mala mať jedno z najvyšších utajení, prvýkrát upozornila riaditeľa trnavskej nemocnice už pred dvomi rokmi.

„Do tej mojej sa totiž pozerali i po troch rokoch od hospitalizácie ľudia, ktorí na to nemali žiadne právo,“ prezradila Valéria a dodala: „A napriek tomu sa po dvoch rokoch stalo to isté. Koľkým ďalším pacientom sa stala rovnaká vec ako mne a Katke nevieme, pretože pacienti ani netušia, že do ich zdravotnej dokumentácie sa dostanú aj neoprávnené osoby.“ Podľa nej by bolo veľmi dobré, keby sa ľudia dozvedeli, že majú právo požadovať od zdravotníckeho zariadenia prehľad vstupov do svojej zdravotnej dokumentácie. Mohli by sa z nich dozvedieť aj to, či v nej neboli robené dodatočné zmeny.

Z ambulancie patologických novorodencov sa do systému zdravotnej dokumentácie, už po Katkinej smrti, neoprávnene dostala a pozeral nejaká osoba viackrát. Zdroj: Glob.sk/juh

Katku pred zneužitím jej dokumentácie neochránili

Zarážajúce na celej situácii je i to, že keď si Katkina mama pýtala od nemocnice logy (vstupy do systému – pozn. red.), tak jej ich najskôr odmietli dať. „Preto som podala odvolanie na ministerstvo odkiaľ mi odpovedali, že nemocnica konala protiprávne a musí mi ich dať. Napokon mi ich teda dali, ale bez mien zdravotníkov, čo pre mňa nemá veľký význam, pretože takto neviem kto do dcérinej dokumentácie nahliadal. Riaditeľ mi napísal, že mi mená dať nemôžu, lebo podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle GDPR. Kto však chránil Katkine osobné údaje pred tým, aby sa do nich pozeral aj nemocničný personál, ktorý s jej prípadom nemal nič spoločné? Niektorí ľudia boli asi iba zvedaví, prečo sa to Katke stalo, a možno boli aj sami prekvapení tým, čo sa dozvedeli. Nechápem však ako je možné, že sa do jej dokumentácie tak ľahko dostali.“ myslí sa pani Dagmar.

„Podľa Európskej charty práv pacientov má pacient právo na všetky informácie o jeho zdravotnom stave a liečbe. Keďže mne riaditeľ neumožnil nahliadnuť do niektorých častí mojej zdravotnej dokumentácie v nemocničnom systéme, mám dôvodné podozrenie, že sa v nej mohli robiť zmeny,“ pridáva Valéria.

„Tu je napísané, že daná osoba, ktorá vstúpila do systému, čítala Katkinu chránenú dokumentáciu,“ ukazuje Miroslav. Zdroj: Glob.sk/juh

Okrem nazeraní aj zmeny v dokumentácii?

Obe ženy si kladú otázku ako sa zamestnanci nemocnice dostávajú k zdravotnej dokumentácii pacientov, s ktorými nemajú nič spoločné. „Stačí poznať iba meno a priezvisko pacienta, alebo treba zadať niečo viac? Mne napríklad dva a pol roka po operácii bez problémov vstúpila do dokumentácie osoba z detskej kliniky väčších detí. Čo ona mala s mojím apendixom? V logoch som si tiež všimla  záznamy, ktoré vzbudzujú podozrenie, či sa v čase, keď som v nemocnici už neležala, v mojej dokumentácii nerobili dodatočné zmeny. Keď som sa riaditeľa písomne pýtala na problematické záznamy, nejasnosti nevysvetlil a konštatoval len, že dodatočné zmeny nie sú možné.“ krúti hlavou nad možným zneužitím systému Valéria.

„Nemocničný informačný systém obsahuje viaceré podozrivé zápisy uskutočnené po Katkinej smrti, a preto požiadam nemocnicu o vysvetlenie.“ pridáva svoju skúsenosť aj pani Dagmar. „Nám navyše jeden lekár z nemenovaného oddelenia potvrdil, že mnohí na oddelení poznajú jeho heslo, takže do systému sa môžu kedykoľvek dostať,“ opísal Miroslav ďalšiu príhodu, ktorá iba potvrdzuje možné zneužívanie systému a vstupu do neho.

„Tu je vidieť meno osoby, ktorá sa nemala čo pozerať cez počítač do mojej zdravotnej dokumentácie,“ ukazuje Valéria. Zdroj: Glob.sk/juh

Informovať o tom chcú aj Európsku úniu

Riaditeľa nemocnice na neoprávnené nahliadanie do dokumentácie a na podozrivé operácie v nej upozorňovala Valéria už pred dvomi rokmi, ten ale za celý ten čas neprijal žiadne účinné opatrenia.

„Európska únia veľmi dbá na ochranu osobných údajov, a preto prijala systém GDPR. Za jeho nedodržanie hrozia  sankcie v státisícoch EUR. Riaditeľ nemocnice však používa tento systém na ochranu nemocničného personálu, pričom pri ochrane osobných údajov pacientov nemocnica tieto princípy hrubo porušuje,“ vraví Valéria, ktorá na tento problém spolu s Katkinou mamou upozornili v júli na osobnom stretnutí aj pani ministerku Kalavskú. Tá o ňom, podľa ich slov, vôbec netušila.

„Upozornili sme ju na to, že generálny riaditeľ, ktorý nie je dlhodobo schopný ochrániť citlivé zdravotné informácie pacientov, by mal byť odvolaný, aby sa to už neopakovalo. Nič také sa ale nestalo, a preto zvažujeme, že o hrubom porušovaní ochrany osobných údajov slovenských pacientov budeme informovať Európsku úniu.“ uviedla Valéria, podľa ktorej bezdôvodné vstupovanie do zdravotnej dokumentácie i porušovanie lekárskeho tajomstva by malo byť, rovnako ako zmeny či bielenie v zdravotnej dokumentácii, trestným činom.

„A bol by pokoj!“ vraví rezolútne Valéria.

Do zdravotnej dokumentácie Valérie v čase, keď tá už dva roky neležala v trnavskej nemocnici, nahliadala cez jej systém niekoľkokrát aj Ivana J. Zdroj: Glob.sk/juh

Za zabezpečenie zodpovedajú nemocnice

A aký je na celú záležitosť názor Ministerstva zdravotníctva? „Zabezpečenie zdravotnej dokumentácie pacientov v informačných systémoch nemocníc, resp. bezpečnosť informačných systémov nemocníc, v ktorých je elektronicky vedená a spracúvaná zdravotná dokumentácia pacientov je vymedzená legislatívnym rámcom zákonov o ochrane osobných údajov, o kybernetickej bezpečnosti a o informačných technológiách vo verejnej správe,“ uvádza v úvode stanoviska ministerstva hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Dokumentácia je podľa hovorkyne v informačných systémoch nemocníc spracúvaná v zmysle ochrany osobných údajov, resp. čl.9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Tieto systémy musia mať podľa ministerstva zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia možnosti  porušenia ochrany osobných údajov.

A aký má ministerstvo názor na vstupovanie do zdravotnej dokumentácie rozličnými, na liečbe pacienta často nezúčastnenými osobami? „Jednou zo základných úloh zabezpečenia bezpečnej prevádzky informačného systému je zamedzenie prístupu nepovolanej či neoprávnenej osoby. Poverení zdravotnícki pracovníci majú prístup k zdravotnej dokumentácii liečeného pacienta v reálnom čase a v mieste liečebného výkonu, čo je nevyhnutnosť pri diagnostike a liečbe. Zabezpečenie informačného systému  je v kompetencii manažmentov jednotlivých zdravotníckych zariadení v zmysle legislatívy. Všetky požiadavky, ktoré legislatíva definuje, musí zabezpečovať a zabezpečuje konkrétna nemocnica, ako samostatný právny subjekt. Aj napriek tomu, že legislatíva stanovuje pre jednotlivé nemocnice potrebné kroky, vrátane problematiky GDPR, ministerstvo aktuálne vypracúva pre nemocnice metodické informačné materiály k tejto problematike,“ dodáva na záver stanoviska Z. Eliášová.

Podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva je jednou zo základných úloh zabezpečenia bezpečnej prevádzky informačného systému zamedzenie prístupu nepovolanej či neoprávnenej osoby. Toto sa v trnavskej nemocnici ale zrejme zanedbalo. Zdroj. Archív

Nemocnica si chybu nepripúšťa

Prirodzene, zaujímali sme sa aj o to, aký pohľad má na vec samotná nemocnica, jej odpoveď však bola viac ako stručná. „Fakultná nemocnica Trnava využíva nemocničný informačný systém MEDEA, do ktorého oprávnení zamestnanci vstupujú s použitím svojho hesla. Pre zamedzenie neoprávnených vstupov do informačného systému bol vydaný Príkazný list, určený pre všetkých zamestnancov s právom vstupu do informačného systému MEDEA. Dokumentácia v informačnom systéme je zabezpečená v zmysle platnej legislatívy a spracúvaná v zmysle ochrany osobných údajov,“ uviedla jej hovorkyňa Katarína Tittelová. Na naše otázky, kedy bol vedením nemocnice vydaný spomínaný príkazný list, keď do Katkinej osobnej dokumentácie bolo, podľa jej mamy, od apríla tohto roka, teda už po jej smrti, niekoľko tisíc krát nahliadané, tiež, ako je teda dokumentácia zabezpečená, ak sa iba jedinej osobe nahliadalo v takom množstve do zdravotnej dokumentácie a navyše osobami, ktoré na to evidentne neboli spôsobilé a určené.

Pýtali sme sa tiež, či si je nemocnica vedomá, že takto hrubo porušuje ochrana osobných údajov v rámci GDPR, no ani na túto otázku sme odpoveď nedostali.

Galéria
Nechápajúc sa pozerala na výpisy vstupov do systému a nahliadania do zdravotnej dokumentácie, na ktoré sa uchýlili aj osoby, ktoré na to určite nemali dôvod, aj mama nebohej Katky. Zdroj: Glob.sk/juh
Po Katkinej smrti si jej zdravotnú dokumentáciu v systéme trnavskej nemocnice pozerali aj na očnom oddelení či na Urologickej odbornej ambulancii, teda tam, kde na to vôbec nebol žiadny dôvod keďže mladú ženu do nemocnice prijali so slepým črevom. Zdroj: Glob.sk/juh
Na tomto dokumente je vidieť, že osoba, ktorá vstúpila do systému z Detskej kliniky oddelenie batoliat (!), čítala Katkinu (†25) chránenú zdravotnú dokumentáciu. Zdroj: Glob.sk/juh
Na čítanie chránenej dokumentácie určite nemali po Katkinej smrti dôvod ani na Odbornej gynekologickej ambulancii trnavskej nemocnice. Zdroj: Glob.sk/juh
Zaujímavý bol určite aj dôvod, prečo si Katkinu (†25) chránenú zdravotnú dokumentáciu čítal niekto z Detskej kliniky oddelenie batoliat. Zdroj: Glob.sk/juh
navigate_before
navigate_next