Domáce Top

Situácia v rozpočte sa nezlepšila, ako sme na tom po štvrťroku?

BRATISLAVA – Po prvom štvrťroku tohto roka vykázal štát vo svojom hospodárení schodok na úrovni 878,9 mil. eur. V samotnom marci tak deficit štátneho rozpočtu narástol o takmer 45 mil. eur. Medziročne však štvrťročný schodok naopak klesol o bezmála 73 mil. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu v prvom štvrťroku medziročne klesli o 5,4 % na 2,656 mld. eur, kým výdavky štátneho rozpočtu boli nižšie o 5,9 % v sume 3,535 mld. eur. Na celý rok 2016 sa pritom rozpočtujú príjmy na úrovni 14,277 mld. eur, výdavky 16,247 mld. eur a deficit 1,97 mld. eur.

Za medziročným poklesom príjmov stojí predovšetkým zníženie príjmov z rozpočtu Európskej únie až o takmer štyri pätiny na 53,4 mil. eur. Daňové príjmy, ktoré tvoria gro príjmov štátneho rozpočtu, sa naopak v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška mierne zvýšili o 2,2 % na 2,438 mld. eur. Pozitívny vývoj sa podľa rezortu financií zaznamenal pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 95,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 17,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,7 mil. eur a pri dani z medzinárodného obchodu a transakcií o 1,2 mil. eur. Naopak poklesol výber dane z príjmov fyzických osôb a dane z pridanej hodnoty.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu podľa ministerstva financií medziročne stúpli príjmy z administratívnych poplatkov o 10,3 mil. eur. Rovnako aj kapitálové príjmy zaznamenali medziročný nárast o 0,8 mil. eur. Naopak príjmy z prenájmu majetku zaznamenali medziročný pokles o 0,8 mil. eur.

Na strane výdavkov za medziročným znížením stáli najmä výdavky na obsluhu štátneho dlhu a takisto výdavky spojené s čerpaním eurofondov. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré tvoria podstatnú časť celkových výdavkov, totiž naopak vzrástli o 12 % na 2,526 mld. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 16,2 % na 453,6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov nastal medziročný pokles o 28,2 % na 310,2 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 32,3 % na 50,3 mil. eur. Platba do rozpočtu Európskej únie zaznamenala medziročný pokles o 34,1 mil. eur na 194,3 mil. eur.