Domáce Politika

Siedmy rokovací deň bude patriť návrhom z rezortu vnútra. Poslanci budú riešiť zmeny pravidiel v cestnej premávke

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Siedmy rokovací deň 49. schôdze parlamentu bude patriť návrhom z Ministerstva vnútra SR. Parlament prerokuje masívne zmeny pravidiel v cestnej premávke, ako sú zmena minimálneho veku pre získanie vodičského preukazu na nákladiaky a autobusy, zrušenie povinnosti nosiť prilbu mimo obce pre cyklistov starších ako 15 rokov alebo zmena kategorizácie elektrických kolobežiek. Podľa materiálu by sa vek potrebný na získanie vodičských preukazov skupiny C (nákladné vozidlá) a skupiny D (autobusy) mal znížiť. Pri oprávneniach šoférovať nákladné auto sa má potrebný vek znížiť z 21 na 18 rokov a pri autobusoch z 24 na 21 rokov.

Ministerstvo vnútra tiež navrhuje, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR do 31. decembra 2021 držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Ako sa ďalej uvádza v návrhu na zmenu zákona o občianskych preukazoch, občianske preukazy sa preto majú vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov. Podľa rezortu vnútra budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre. Rovnaký postup sa podľa ministerstva bude týkať aj občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. Tie sa vydávali do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov. Návrh sa tiež týka občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. „Vyhotovený doklad sa bude doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz,” vysvetlil rezort vnútra. Takýto doklad by mal platiť 15 rokov.

Parlament bude rokovať aj o novele zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Ministerstvo vnútra tým chce zosúladiť právnu úpravu Slovenskej republiky s právom Európskej únie v oblasti označovania strelných zbraní na civilné použitie. Týkať sa to má napríklad veľkosti písma, typu abecedy či formy číslovania.