Domáce Politika Top

SaS o testovaní piatakov: Potvrdzujú negatívne trendy školstva

BRATISLAVA – Výsledky Testovania 5 potvrdzujú negatívne trendy slovenského školstva a sú zapríčinené nekoordinovaným vedením rezortu školstva. Tvrdí to poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling.

Poslanec upozorňuje, že aj testy PISA alebo správa OECD Education at a Glance jednoznačne hovoria o tom, že žiaci zo sociálne slabého prostredia majú horšie výsledky. Agentúre SITA poskytla stanovisko Gröhlinga hovorkyňa politickej strany Sloboda a Solidarita Katarína Svrčeková.

Gröhling o slabej koordinácii

„V širšom kontexte hovoria výsledky tiež o nízkej sociálnej mobilite slovenského školstva – len málokedy žiak ukončí vyššie vzdelanie ako jeho rodičia. Rovnako potvrdili, že žiaci v neplnoorganizovaných školách majú horšie výsledky ako v plnoorganizovaných (základná škola so všetkými ročníkmi). Ministerstvo v uplynulom roku uchovalo aj také málotriedky, ktoré mali v dostupnej blízkosti plnoorganizované školy. Aktuálne by malo tento nápad prehodnotiť, pretože vidieť, že navštevovanie týchto škôl môže ovplyvniť kvalitu vzdelávania,“ hovorí Gröhling.

Dôvodom slabých výsledkov žiakov je podľa Gröhlinga slabá koordinácia priamo riadených organizácií zo strany ministra a nedostatočná spolupráca medzi nimi.

Pomohol by výchovný poradca?

„Hlavne medzi Štátnym pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Tieto tri organizácie najviac ovplyvňujú vzdelávanie na Slovensku, čo sa týka obsahovej stránky, spôsobu učenia, ako aj hodnotenia výsledkov. Ministerstvo má k dispozícii odborné kapacity v organizáciách, ktoré nevyužíva a nekoordinuje. Takéto riadenie rezortu je hlavnou príčinou, prečo naše školstvo dospelo do tohto stavu,“ hovorí Gröhling.

V školách by podľa poslanca mali podporiť aj rolu výchovných poradcov a asistentov učiteľov.

„Školám by pomohla prítomnosť výchovného poradcu, ktorý môže usmerniť žiaka aj v spolupráci s rodičmi. Rovnako by prospelo, aby školy mali asistenta učiteľa, ktorý v prípade potreby môže venovať špeciálnu pozornosť tým žiakom, ktorí učivo nestíhajú,“ uzatvoril Gröhling.

Iba priemerné výsledky

Ministerstvo školstva v pondelok 23. januára zverejnilo výsledky testovania žiakov piateho ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017. Test z matematiky riešilo 45 286 žiakov, ich priemerná úspešnosť v celoslovenskom testovaní bola 62,3 percenta.  Pri 1497 žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia však bola priemerná úspešnosť v matematike iba 24 percent.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 42 381 žiakov a ich priemerná úspešnosť bola 63,1 percenta. Skupina 1357 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia mala priemernú úspešnosť pri slovenskom jazyku a literatúre 28 percent.

Foto: SITA