Domáce Kauzy

SaS chce umožniť vykonať referendum v jeden deň s inými voľbami

BRATISLAVA – Umožniť vykonať referendum v jeden deň s inými voľbami podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva alebo s ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta navrhujú poslanci Národnej rady SR za SaS.

Preto na júnovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva aj návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky poslanci Martin Klus a Milan Laurenčík. Schválením návrhu podľa nich možno dosiahnuť dvojaký efekt, a to finančné úspory a vyššiu účasť.

“Cieľom návrhu zákona je vykonanie zmien v Ústave Slovenskej republiky tak, aby sa referendum uskutočnilo spoločne s niektorými voľbami, alebo s ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, ak sa takého voľby alebo ľudové hlasovanie uskutočnia v období najbližších 365 dní. To umožní nielen šetriť verejné financie, ale dá sa predpokladať, že to bude mať pozitívny vplyv aj na účasť voličov na daných voľbách aj referende,” uvádzajú v dôvodovej správe s tým, že na tento návrh ústavného zákona nadväzuje súbežne podávaný návrh zákona, ktorým sa mení zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Liberáli pripomínajú, že Národná rada Slovenskej republiky schválila 21. marca 2017 novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá celkom logicky a racionálne zlúčila konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí. “Analogicky k uvedenej legislatívnej norme bol s prihliadnutím na niektoré špecifiká konania referenda a iných volieb podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva alebo ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta, vypracovaný aj tento návrh zákona,” doplnili poslanci za SaS.