Domáce Top

SaS a OĽaNO-NOVA chcú na webe informácie o prideľovaní bytov

BRATISLAVA – Obce a mestá by mali na svojom webovom sídle povinne zverejňovať informácie o spôsobe vybavovania žiadostí o pridelení obecných bytov a žiadostí o prevode týchto bytov do osobného vlastníctva.

Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú do parlamentu predložili poslanci za SaS a OĽaNO-NOVA. Samosprávy by podľa návrhu na webe museli zverejňovať aj žiadosti o pridelenie miesta v sociálnom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec a žiadosti o miesto v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec.

„Novela zákona ustanovuje rozsah povinne zverejňovaných údajov tak, aby sa pri každej žiadosti zo zverejnených údajov dalo vyčítať, kto žiadosť podáva, kedy bola žiadosť obci doručená a akým spôsobom bola žiadosť vybavená. Zákon v tejto súvislosti ustanovuje možnosť verejnej kontroly rozhodovania o pridelených žiadostiach,“ vysvetľujú opoziční poslanci.

Informácie musia byť prístupné na webovom sídle obce najmenej jeden rok od právoplatného rozhodnutia o žiadosti. Údaje o prideľovaní obecných bytov, pridelení miesta v sociálnom zariadení a v predškolskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec, by nemuseli zverejňovať obce, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov a sú bez internetového pripojenia.

Návrhom opozičných poslancov sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi.