Prievidza Regióny

Samospráva Prievidze riešila vlani osem petícií a 12 sťažností

Zdroj: prievidza.sk

PRIEVIDZA – Prievidžania sa vlani prostredníctvom petície dožadovali, aby im na Svätoplukovej ulici zachovali chodník. Ďalšou petíciou chceli dosiahnuť, aby na ulici H. Gavloviča nestavali parkovacie miesta. Vyplýva to zo Správy o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2018, ktorú na svojom rokovaní v pondelok vzali na vedomie mestskí poslanci.

 “Mesto vlani prijalo 12 sťažností, z toho desať bolo vybavovaných a dve boli buď odložené, alebo postúpené ďalej na riešenie. V prípade petícií sme prijali osem podnetov, z ktorých niektorým sa vyhovelo a iným nie. Vždy to závisí od okolností a názoru aj mestského zastupiteľstva k daným problémom. V prípade ochrany pokojného stavu sme mali zaevidovaný iba jeden podnet,” povedal vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.

Trend, čo sa týka počtu sťažností, je podľa samosprávy klesajúci. “Ide o pokles o 12,5 percenta oproti predchádzajúcemu roku, čo sa dá do určitej miery možno vnímať aj ako spokojnosť obyvateľov s prácou mesta,” dodal Pietrik. Petícií za zachovanie chodníka a proti vybudovaniu parkovacích miest samospráva vyhovela. Rovnako tak urobila i v prípade petície, predmetom ktorej bol nesúhlas s vybudovaním parkoviska na mieste asfaltového ihriska na Lúčnej ulici.

Naopak, radnica nevyhovela petícii proti stavbe garáže vo Veľkej Lehôtke, výstavbe obytného komplexu na sídlisku Píly, zastaveniu využívania Rovnej ulice, ako i petícii za riešenie dopravnej situácie na uliciach Priechodná, Zadná, Stredná, Úzka a Riečna.

Žiadosť o ochranu pokojného stavu sa týkala neprispôsobivého obyvateľa domu na ulici Stavbárov, ktorý mal svojím konaním znepríjemňovať život ostatným majiteľom bytov. Sťažnosti Prievidžanov sa zase dotýkali činnosti riaditeľov mestských organizácií či príslušníkov mestskej polície.