Prievidza Regióny

Samospráva Prievidze plánuje vybudovať mestské jasle

Zdroj: prievidza.sk

PRIEVIDZA – Samospráva Prievidze plánuje vybudovať mestské jasle. Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov chce dosiahnuť rekonštrukciou pavilónu Materskej školy (MŠ) na Ulici A. Mišúta. Náklady na realizáciu investície odhadla na viac ako 570.000 eur.

 

 “Predmetom tohto projektu s názvom Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza je rekonštrukcia jedného z pavilónov na MŠ na Ulici A. Mišúta. V tomto pavilóne chceme zriadiť detské jasle a takisto sociálnu službu. Hlavným cieľom je, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre mladé rodiny a zosúladili ich pracovný život s rodinným,” priblížil vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca. Budúce jasle majú mať dve triedy, do ktorých by malo chodiť 20 detí.

Predpokladané náklady projektu, na ktorý chce samospráva získať financie z Integrovaného regionálneho operačného programu, predstavujú 573.511,74 eura. Nenávratný finančný príspevok žiada vo výške 469.879,43 eura. Mesto by sa na financovaní podieľalo sumou približne 24.000 eur. Do projektu sú započítané i neoprávnené náklady vo výške takmer 80.000 eur, ktoré sú určené na rekuperáciu priestorov a celkovú rekonštrukciu saunovej časti.

“Sauna je súčasťou jedného z pavilónov, ktorý je predmetom rekonštrukcie. Vo veľkej väčšine pavilónu budú vytvorené jasle a saunu necháme pre potreby MŠ. Tam prebehne rekonštrukcia tak, aby bol pavilón kompletne opravený,” dodal Benca.