Regióny Šaľa

Šaľa zatiaľ nemá doriešený zber kuchynského odpadu. Najmä spracovanie

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

ŠAĽA – Mesto Šaľa zatiaľ nemá doriešenú problematiku zberu kuchynského bioodpadu a hľadá najvhodnejšie riešenia pre obyvateľov mesta. „Zvažujeme dva spôsoby konečného spracovania tohto odpadu. Obidva nesú so sebou množstvo technických aj organizačných opatrení, ktoré môžu proces predražiť, najmä dovozná vzdialenosť kompostárne alebo bioplynovej stanice, či povinnosť hygienizácie pred kompostovaním,“ povedala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.

 

Samotný zber bude realizovaný prostredníctvom špeciálnych nádob. Do domácností budú zabezpečované vedierka a kompostovateľné vrecká, na stojiská kontajnerov pribudnú špeciálne zberné nádoby. Tie bude potrebné po každom zbere čistiť a hygienizovať. „Zákon určuje minimálnu frekvenciu vývozu raz za 14 dní, predpokladáme však, že interval vývozu bude musieť byť častejší,“ potvrdila Hanesová. V domácnostiach sa hygiena podľa jej slov dá zabezpečiť zberom kuchynského bioodpadu do kompostovateľných vreciek i vhodných odvetraných vedierok, na stojiskách kontajnerov však budú musieť byť nádoby po každom zbere vyčistené a dezinfikované.

Po zbere bude musieť kuchynský odpad prejsť hygienizáciou v prípade, ak bude zhodnocovaný v kompostárni. Ďalšou možnosťou je zhodnotenie v bioplynovej stanici, kde však rôznorodé zloženie kuchynského odpadu môže byť dôvodom, že ho tieto zariadenia budú len neradi prijímať na spracovanie. „Pri súčasnej disciplíne v separovaní odpadov v našom meste, hlavne na sídliskách, bude náročné dosahovať čistotu kuchynského odpadu v kvalite vhodnej na ďalšie spracovanie,“ dodala Hanesová.

Pri zodpovednom prístupe obyvateľov k triedeniu kuchynského odpadu zákonite príde podľa jej slov k zníženiu množstva zvyškového odpadu a tým možno aj k úspore istej časti nákladov, ktoré sa môžu využiť na zavedenie a uskutočňovanie zberu kuchynského odpadu. „To však ukáže až prax, o akú časť pôjde a o koľko viac financií bude potrebné vynaložiť oproti súčasnému stavu,“ vyjadrila sa k zvýšeniu nákladov na odpadové hospodárstvo Hanesová.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu si v začiatkoch vyžiada vstupnú investíciu na zakúpenie vedierok a zberných nádob. Samospráva preto podľa slov hovorkyne počíta s tým, že aj s ohľadom na zvýšenie zákonného poplatku a povinnosti upraviť odpady pred skládkovaním sa v budúcom roku zvýšia náklady mesta na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve, čo sa premietne aj do poplatkov za komunálne odpady.