Regióny Šaľa

Šaľa vyčlenila aj v tomto roku peniaze na participatívny rozpočet

Zdroj: pixabay.com

ŠAĽA – Mesto Šaľa vyčlenilo vo svojom rozpočte aj v tomto roku peniaze na občianske projekty. Mestskí poslanci schválili do takzvaného participatívneho rozpočtu sumu 6000 eur, objem financií sa tak v porovnaní s minulým rokov zvýšil o 1000 eur.

 

Financie z participatívneho rozpočtu sú určené na rôzne verejnoprospešné zámery, ktoré navrhnú obyvatelia mesta. „Proces realizácie participatívneho rozpočtu prebieha tak, že skupiny obyvateľov alebo jednotlivci navrhnú projekty, ktorými by chceli skrášliť a zlepšiť podmienky života v Šali. Sú to práve obyvatelia, ktorí navrhnú a spracujú projekt, pričom mestský úrad im bude nápomocný ako odborný poradca v tom, že vyhodnotí reálnosť rozpočtu a lokalitu v zmysle majetkových vzťahov a jej vhodnosti. Investície by mali byť zamerané na rozvoj mesta,” vysvetlila Erika Kollerová z mestského úradu.

Ako pripomenula, návrhy projektov je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla. Obsahovať musia okrem mena a kontaktných údajov navrhovateľa aj stručný popis zámeru, vizualizácia riešenia a rozpočet projektu. Následne ich komisia vyhodnotí, tie najlepšie by mali byť zrealizované v druhej polovici roka. „V rámci minuloročnej výzvy požiadali obyvatelia sídlisk napríklad o obohatenie zelene a rôzne herné prvky na detských ihriskách. Jedna zo žiadostí smerovala aj k realizácii priestoru na venčenie psov na sídlisku L. Novomeského,” doplnila Kollerová.