Domáce Politika Spoločnosť

SAAVŠ posudzuje 76 správ o odstránení nedostatkov vysokých škôl

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) prevzala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 82 správ vysokých škôl o odstránení nedostatkov, ktoré vysoké školy zasielali na ministerstvo. Predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer pre TASR potvrdil, že agentúra zatiaľ posúdila šesť správ, v zvyšných 76 prípadoch tak urobí počas nasledujúcich týždňov.

 

Povinnosť zasielať ministerstvu správu o odstránení nedostatkov, im vznikla na základe záverov akreditácií v predchádzajúcom období, ktoré prijala ešte bývalá akreditačná komisia. “Agentúra v predmetných správach aktuálne posudzuje odstránenie nedostatkov v 172 študijných programoch a v 22 právach konať habilitačné konanie a  konanie na vymenúvanie profesorov,” uviedla SAAVŠ.

Šesť správ už agentúra posúdila a rozhodla. “V mesiaci august predpokladáme s troma zasadnutiami výkonného výboru,” poznamenal Redhammer s tým, že o zvyšných správach by mala agentúra rozhodnúť do konca augusta, teda pred vypršaním platnosti príslušných časovo podmienených akreditácií alebo pozastavených práv vysokých škôl.

Agentúra postupuje v zmysle platnej legislatívy podľa nových postupov, teda na každé konanie zostavuje osobitnú pracovnú skupinu z posudzovateľov zapísaných v zozname posudzovateľov, ktorú schvaľuje výkonná rada. “Samotné správy o odstránení nedostatkov sú však posudzované podľa pôvodných kritérií platných do 31. októbra 2018, teda ešte v čase uloženia tejto povinnosti akreditačnou komisiou,” uzavrela SAAVŠ.