Regióny Žilina

Rybársky zväz podá žalobu na neplatnosť zmluvy o predaji hospodárstva v Považskej Bystrici

Zdroj: archív

ŽILINA – Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) bude 23. novembra v Žiline. Na svojom sobotnom (7. 9.) mimoriadnom zasadnutí o tom rozhodla Rada SRZ.

Ako TASR informoval prezident SRZ Emanuel Seemann, do 30. októbra musia základné organizácie SRZ na celom Slovensku zvoliť na členských schôdzach delegátov na snem. „Program mimoriadneho snemu bude trojbodový – odvolanie tajomníka SRZ, zmena stanov a voľba nového tajomníka. Mimoriadny snem rozhodne o ďalšom smerovaní SRZ,“ skonštatoval prezident.

Pred konaním mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ prišli funkcionári SRZ z Trnavského kraja s požiadavkou, aby sa zmenil program mimoriadneho snemu s tým, že budú odvolaní všetci členovia Rady SRZ a budú sa spolu s tajomníkom voliť noví. Žiadali tiež zrušiť všetky rozhodnutia Rady SRZ od 13. júna, keď Rada SRZ zrušila okamžite pracovný pomer tajomníkovi Ľubošovi Javorovi a Prezídium SRZ potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie tajomníka Javorovi.

„O tom sme na Rade v sobotu nehlasovali, každý účastník mimoriadneho snemu v novembri môže dať návrh na doplnenie programu. A v tomto prípade nejde o stanovisko všetkých organizácií v Trnavskom kraji, napríklad zástupcovia rybárskych organizácií zo Žitného ostrova sa od neho dištancovali,“ pripomenul Seemann.

Odzneli tri návrhy

Rada SRZ v sobotu rozhodla tiež o tom, že rybársky zväz napadne nevýhodnú zmluvu o predaji rybárskeho hospodárstva SRZ žilinskej spoločnosti MV Solutions a podnikne právne kroky, aby bola vyhlásená za neplatnú. Podľa viceprezidenta SRZ za Trenčiansky kraj Jozefa Lauša odzneli na zasadnutí Rady SRZ v sobotu tri návrhy – splniť všetky podmienky a predloženie 102 príloh, súčasťou druhého návrhu bolo zníženie kúpnej ceny a splátky a tretím návrhom bola žaloba o neplatnosti zmluvy.

„Schválením jedného z dvoch prvých návrhov by sme vlastne zlegalizovali zmluvu a žiadali by sme len nejaké úpravy. My však so zmluvou nesúhlasíme ako s celkom, preto sa rozhodlo o podaní žaloby na neplatnosť zmluvy. Rada SRZ vybrala advokáta, ktorý žalobu pripraví a spracuje,“ zdôraznil Lauš.

Bez peňazí na predaj

Turbulencie v rybárskom zväze sa začali po tom, ako tajomník SRZ a bývalý prezident SRZ (Rudolf Boroš – pozn. TASR) mal podpísať nevýhodnú a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenenú kúpno-predajnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za 3,4 milióna eur spoločnosti MV Solutions. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude peniaze za predaj.

Osem funkcionárov SRZ z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru (KP) v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu. KP Žilina odstúpila oznámenie Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina 10. júna odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, odboru kriminálnej polície ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.