Bratislava Regióny Top

Ružinovská poslankyňa Lucia Štasselová mala problém s majetkovým priznaním

BRATISLAVA/RUŽINOV – Miestne zastupiteľstvo v Ružinove riešilo nečakaný prešľap poslankyne Lucie Štasselovej. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Ružinove predložila návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu pre neúplné podanie majetkového priznania poslankyne Štasselovej.

Predseda komisie, Radovan Bajer pre Ružinovčan.sk uviedol: „Stáva sa, že niekto neuvedie komplet informácie (v majetkovom priznaní, pozn. redakcie), problém je v tom, že zákon nehovorí, respektíve nenariaďuje otvárať obálky a kontrolovať informácie. Tým pádom je to čisto na dôvere, ktorá, bohužiaľ, pri rozhodnutí tento rok obálky otvoriť ostala narušená. Stávajú sa takéto veci a preto je možnosť doplniť majetkove priznanie aj dodatočne, ale treba dať oznam, že to bude realizované.  Obsah (majetkového priznania, pozn. redakcie) sa nikdy nekontroloval, tento rok prvýkrát.”

Poslankyňa Štasselová si nie je ale vedomá žiadneho prehrešku. Majetkove priznanie som podala v riadnom čase. Na zasadnutí zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že nebolo úplne a je potrebné ho doplniť. V osobnej diskusii s predsedom komisie vyplynulo, že komisia očakáva moje osobné daňové priznanie. Kedže moje osobne príjmy sú zdaňované na strane platcu a sama ako fyzická osoba nie som platca dane, preto ani neexistuje žiadne daňové priznanie mňa ako fyzickej osoby. Komisiu nezaujíma daňové priznanie z s.r.o., v ktorej som konateľ a z ktorej mi neplynie žiaden príjem. Jediné, čo môžem priložiť je potvrdenia o mojich príjmoch, čo aj hneď urobím a ktoré som originál priložila k majetkovému priznaniu v hlavnom meste. Poučená, zrejme odteraz si budem robiť aj svoje osobné daňové priznanie, aj keď to nie je povinnosť.”

Lucia Štasselová svoje majetkové priznanie poskytla aj redakcii.

Majetkové priznania na úrovni obcí sa najčastejšie podávajú v zalepených obálkach, kde sú uložené v trezore. Preverujú sa až na podnet poslancov či verejnosti. Tohtoročné otvorenie obálok v Ružinove je pravdepodobné spôsobené tlakom verejnosti na viac ako formálnu kontrolu majetkových priznaní mestských zastupiteľov. Celý proces kontroly bol doteraz totiž len o kontrole, či obálky prišli. Kedže neexistuje zákonná povinnosť zverejňovať informácie o majetkovom priznaní aj na webe, ako je to napríklad v prípade poslancov Národnej rady SR či členov vlády a ďalších verejných funkcionárov, nikto necítil potrebu sa majetkovými priznaniami naozaj zaoberať.

FOTO: Facebook Lucie Štasselovej