Bratislava Regióny

Ružinov začína obstarávať plán záhradkárskej osady na Zlatých pieskoch. Chce tak minimalizovať čierne stavby

Zdroj: Glob.sk I David Duducz

BRATISLAVA – Bratislavský Ružinov začína s obstarávaním územného plánu zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, konkrétne pre lokalitu záhradkárskej osady Mokráň záhon. Ide o územie s rozlohou 26,2 hektára, ktoré je funkčne určené pre záhrady a záhradkárske a chatové oblasti, kde však pribúdajú čierne stavby často využívané na trvalé bývanie.

“Mať k dispozícii územný plán zóny je pre obec nevyhnutnosťou. Ak nechceme, aby kvalita prostredia úplne ustúpila nekontrolovateľnej výstavbe, potrebujeme jasné pravidlá. O to viac, ak ide o územie, kde v posledných rokoch vyrástli desiatky čiernych stavieb,” uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.

Samospráva v tejto súvislosti vyzýva občanov, občianske združenia, občianske iniciatívy a právnické osoby, aby vyjadrili svoje požiadavky, námety či odporúčania pre riešenie danej oblasti. Urobiť tak môžu do 30. septembra, buď poštou na adresu referátu územného plánu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici, alebo písomne v podateľni úradu.

Neexistuje jasná regulácia

Dôvodom rozhodnutia spracovať predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu je narastajúci počet čiernych stavieb, ktoré svojím funkčným využitím a hmotovo-priestorovým usporiadaním nezodpovedajú charakteru územia a nie sú v súlade s reguláciou stanovenou územným plánom mesta (ÚPN). Mnohé z nich sa pritom využívajú na trvalé bývanie. “Neexistuje tam rozumná, jasná regulácia výstavby. Čiže niektorí stavebníci to zneužívajú a obchádzajú. A stavajú naozaj v záhradkárskej osade bez prístupových ciest, kde sa nedostane ani sanitka, obrovské domy. Dokonca s nájomnými bytmi,” poznamenal Chren.

Samospráva považuje za “mimoriadne dôležité a nutné” zadefinovanie jasných regulácií využitia územia celej zóny. Teda určenie podmienok na výstavbu, saturáciu celej zóny potrebnou technickou infraštruktúrou vrátane vyriešenia dopravnej obsluhy dynamickou a statickou dopravou.