Bratislava Regióny Top

Ružinov za rok 2017 rozdelil medzi novorodencov viac ako 60-tisíc eur

BRATISLAVA/RUŽINOV  – Mestská časť Bratislava-Ružinov v roku 2017 finančne podporila viac ako 860 ružinovských novorodencov. Medzi mladé rodiny, ktoré majú v Ružinove trvalé bydlisko a narodilo sa im dieťa, Ružinov v minulom roku prerozdelil vyše 60-tisíc eur formou príspevku pri narodení dieťaťa.

„Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať mladé rodiny v Ružinove. Verím, že im finančný príspevok pomôže,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Výška príspevku na jedno dieťa je 70 eur. Za túto sumu môže rodina zabezpečiť napríklad plienky na 2 mesiace. Rodičia sa zároveň mohli zúčastniť aj slávnostného uvítania novorodencov s kultúrnym programom a fotením v drevenej kolíske.

Kto môže žiadať o príspevok?

Podmienkou na získanie príspevku pri narodení dieťaťa je, aby matka dieťaťa mala trvalé bydlisko na území mestskej časti. Otec s trvalým bydliskom v Ružinove môže získať príspevok, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa je aj osoba s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Ružinov, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu.

FOTO: SITA