Bratislava Regióny Top

Ružinov v rozpočtovom provizóriu: Starosta viní poslancov, tí za tým vidia predvolebnú kampaň!

BRATISLAVA/RUŽINOV – Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Ružinove sa rozhodovalo o rozpočte na rok 2018. Mestská časť Bratislava-Ružinov by mala budúci rok hospodáriť  so sumou 35 760 325 eur v príjmovej aj výdavkovej častiNa návrh poslanca Tomáša Alschera mal byť rozpočet vypracovaný starostom Pekárom zmenený v jednej z položiek. S presunom 250 000 eur z kapitoly učenej na rekreáciu, kultúru a náboženstvo do kapitoly sociálneho zabezpečenia súhlasilo 11 z 19 prítomných miestnych poslancov.

To pre starostu prinieslo povinnosť zapracovať túto zmenu do rozpočtu a predloženie takto pozmeneného návrhu rozpočtu na schválenie zastupiteľstvu. Ten potom obvinil poslancov zo zodpovednosti za rozpočtové provizórium, do ktorého sa tak Ružinov dostal, lebo ďalšie zastupiteľstvo bude až budúci rok.

„Znamená to, že v januári budúceho roka budeme hospodáriť s 1/12 bežných výdavkov plynúcich z rozpočtu pre rok 2017. Ružinovčania by rozpočtové provizórium pocítiť nemali,  zároveň nám to ale môže posunúť realizáciu viacerých rekonštrukcií, ktoré sme plánovali v kapitálových výdavkoch, z dôvodu možného neskoršieho začatia verejných (obstarávaní),“ tvrdí starosta Ružinova Dušan Pekár.

S tým čiastočne súhlasí aj poslanec Alscher. „Rozpočtové provizórium nijakým zásadným spôsobom neohrozuje fungovanie miestneho úradu a ani organizácii zriadených mestskou časťou,” no dodáva ďalej: Navýšenie jednotlivých položiek sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 250 000,- € bude mať významný a predovšetkým pozitívny vplyv na zvýšenie výdavkov na sociálnu politiku mestskej časti v roku 2018.”

Alscher zároveň nešetril kritikou na starostov postoj k hlasovaniu poslancov:  Vyjadrenia starostu Pekára (o zodpovednosti poslancov za stav) vnímam ako začiatok jeho predvolebnej kampane s cieľom permanentne sa vzdatia zodpovednosti za chod a fungovanie mestskej časti.” 

Foto: Facebook Tomáša Alschera