Bratislava Regióny

Ružinov pracuje na rozšírení kapacít škôlok

BRATISLAVA/RUŽINOV – Mestská časť Bratislava-Ružinov aj tento rok navýši kapacity materských škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. V pláne je vytvorenie približne 90 nových miest.

 „Rozširovanie kapacít materských škôl  patrí i naďalej medzi naše priority, pretože záujem o ružinovské škôlky je stále veľký,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. V tomto roku plánuje samospráva rozšíriť kapacity  materských škôl o 90 miest. Tie vzniknú prerobením služobného bytu v Materskej školy Prešovská a v Materskej škole Miletičova, ako i rekonštrukciou budovy bývalých jaslí na Banšelovej ulici a druhého nadzemného podlažia pavilónu B Základnej školy Borodáčova.

„Na tieto rekonštrukčné práce máme v rozpočte vyhradených viac ako 600-tisíc eur. Stále hľadáme možnosti ako rozšíriť kapacity našich škôlok. Rekonštrukcie existujúcich priestorov sú možnosťou, vďaka ktorej už v budúcom školskom roku budeme môcť umiestniť do ružinovských materských škôl viac detí,“ uviedol starosta Dušan Pekár.

V minulom roku mestská časť rozšírila kapacity materských škôl o približne 30 miest a to prerobením služobného bytu na triedu v MŠ Bancíkovej a v MŠ Exnárova ulici. Rovnaké práce ukončila ružinovská samospráva začiatkom tohto roka aj v MŠ Prešovská, kde prerobením služobného bytu vzniklo ďalších 18 nových miest. Mestskej časti Bratislava-Ružinov sa poradilo od roku 2012 rekonštrukciami existujúcich priestorov v škôlkach navýšiť ich kapacity o približne 260 miest.

FOTO: MČ RUŽINOV