Bratislava Regióny Top

Ružinov obnovil polovicu detských ihrísk, celková suma za opravy nie je známa

BRATISLAVA – „Z celkového počtu 42 ihrísk je obnovených 23 ihrísk, celkovú štatistiku vynaložených finančných prostriedkov na ich obnovu nemáme k dispozícii,” povedala pre Ružinovčan.sk ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.

Do konca decembra by malo byť opravené aj ihrisko na Raketovej ulici na Ostredkoch. Za 196 000 eur sa budú opravovať spevnené plochy, betónové panely a asfalt nahradí zámková dlažba či povrch z liatej gumy. Kompletne obnovené a z dvoch strán oplotené bude ihrisko na plážový volejbal, pribudne basketbalové ihrisko, ihrisko s hojdačkami a pieskovisko. Pribudnú nové hracie prvky pre deti, ale aj fitness prvky na cvičenie, lezecká zostava či lanová pyramída. Odsadené budú tiež nové lavičky, smetné koše a informačné tabule.

„Pri rekonštrukcii oplotenie ihriska nie je plánované, prvky ihriska sú v základnej kovovej konštrukcii a je snaha o návrh takých prvkov, ktoré majú čo najmenej pohyblivých častí a teda sú už svojou konštrukciou odolné voči vandalom,” uviedla ďalej Šebová

Herný prvok na fotografii si vybrali samotní obyvatelia cez hlasovanie na sociálnej sieti. V roku 2017 sa malo stihnúť aj detské ihrisko Miletičova ale vzhľadom k tomu, že sa MČ Ružinov nepodarilo dostať pozemok do správy od Hlavného mesta SR Bratislavy bola rekonštrukcia posunutá na rok 2018.

V roku 2018 sú tak na pláne 2 opravy. Okrem ihriska na Miletičovej ide aj o ihrisko na Albrechtovej, kde MČ Ružinov aktuálne spracovávať projektovú dokumentáciu, rekonštrukcia je vraj však rovnako závislá na zverení pozemku od Hlavného mesta SR Bratislavy. Tieto rekonštrukcie budú zahrnuté v rozpočte na rok 2018, ktorý budú v decembri 2017 schvaľovať ružinovskí miestni poslanci.

Pri rekonštrukcii oplotenie ihriska nie je plánované, prvky ihriska sú v základnej kovovej konštrukcii a je snaha o návrh takých prvkov, ktoré majú čo najmenej pohyblivých častí a teda sú už svojou konštrukciou odolné voči vandalom.

FOTO: MČ Ružinov