Bratislava Regióny

Ružinov má schválený rozpočet, podľa starostu ale niektorí poslanci ohrozili kultúru

BRATISLAVA/RUŽINOV – Pôvodný návrh rozpočtu Ružinova na rok 2018 bol podľa starostu Pekára vyrovnaný, rozvojový a zameraný na dôležité oblasti života mestskej časti. Ružinovskí poslanci o ňom rozhodovali už na decembrovom zastupiteľstve v roku 2017. Práve vtedy schválili návrh na odobratie 250 000 eur spoločnosti Cultus Ružinov, a.s., konkrétne z prevádzky zariadení a vybraných kultúrno-vzdelávacích výkonov a ich presunutie do sociálnej oblasti. Na včerajšom zastupiteľstve tento krok definitívne potvrdili.

 „Tento krok  je  pre kultúru v Ružinove likvidačný  nie z pohľadu usporiadania podujatí, ale z hľadiska prevádzky spoločenských a kultúrnych domov. Týmto bude ohrozené fungovanie množstva súborov a divadiel, ktoré tu pôsobia. Ide napríklad o FS Karpaty, DFS Trávničiek, divadlá Tandem či Komédie a zastavených množstvo podujatí a aktivít, ktoré Cultus prináša pre Ružinovčanov zadarmo, či už sú to kiná pre seniorov, deti, vzdelávacie podujatia a mnohé iné,“ tvrdí starosta Ružinova Dušan Pekár.

Na zastupiteľstve podobné obavy vyjadrili obyvateľky, ktoré organizujú cvičenia pre seniorov. Vedúca sekcie riaditeľov základných škôl v Ružinove zas prosila poslancov, aby si takýto krok dobre zvážili. Školy totiž bezplatne organizujú v priestoroch DK Ružinov slávnostné akadémie svojich žiakov a rozličné ich predstavenia.

Cultus Ružinov, a.s. spravuje a stará sa o budovy štyroch kultúrnych stánkov v Ružinove. Už pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 na návrh poslanca zastupiteľstvo zobralo z položky na prevádzku zariadení spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. sumu 60 000 €. Aj napriek tomu dokázala spoločnosť nielen prevádzkovať spoločenské a kultúrne domy v Ružinove, o ktoré sa stará, ale ich aj rekonštruovať.

„V minulosti mestská časť prevzala spod Cultusu Ružinov, a.s. Kultúrny dom Bulharská. Dnes je tento dom zatvorený a nefunkčný a ponúkaný na dlhodobý prenájom, čo nás stojí ročne približne 50 000 €. Kým som starostom nedopustím, aby sa niektorí z našich kultúrnych či spoločenských domov predal, tak ako sa to dialo v minulosti“ uzavrel starosta Ružinova Dušan Pekár.

Na vec má iný názor jedna z poslankýň, Tatiana Tomášková. Podľa nej sa väčšina poslancov zhodla na tom,  že poskytnutá suma zo strany mestskej časti na prevádzkové náklady Cultusu vo výške takmer pol milióna eur je dostatočná a preto ani nevidí dôvod na obmedzenie služieb žiakom ružinovských škôl ani seniorom, ani iným, ktorí prejavili svoje obavy na včerajšom rokovaní zastupiteľstva. „Cultus, a.s. má zverené do správy kultúrne domy, za ktoré neplatí žiaden nájom a pri ich efektívnom spravovaní a hospodárnom nakladaní s financiami nie je dôvod obmedziť spomínanú činnosť uvedených súborov, divadiel či iných sociálnych a vzdelávacích aktivít,” povedala poslankyňa Tomášková.

„Ak by naozaj malo prísť k obmedzeniu počtu kultúrnych podujatí v Ružinove z  dôvodu nedostatočnej výšky príspevku mestskej časti na prevádzku Cultusu, je v kompetencii predstavenstva spoločnosti a starostu mestskej časti, či uprednostnia obmedzenie činnosti krúžkov, tanečných súborov, vzdelávacích kurzov a podobne alebo zníženie počtu verejných koncertov alebo ich finančnej náročnosti,” dodala Tomášková. Podľa nej výsledkom včerajšieho hlasovania poslancov k rozpočtu mestskej časti okrem iného teda bolo, že z pôvodne navrhnutej výšky na položku vybrané kultúrne a vzdelávacie výkony, a prevádzku Cultusu,  sa časť zdrojov presunula na podporu služieb v sociálnej oblasti s reálnym dopadom pre obe ružinovské zaradenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a v menšej miere aj pre detské jasle.

FOTO: MČ Ružinov