Domáce Komentáre a názory

Komentár: Rozvojová pomoc do slovenských nemocníc

BRATISLAVA – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre svojich klientov vianočné balíčky. Ak ich hospitalizujú vo vybraných nemocniciach, už si nebudú musieť so sebou priniesť zubnú kefku, príbor, mydlo, šampón či uterák…

Kam sa slovenské zdravotníctvo za uplynulé roky posunulo, ak sa základné hygienické potreby stávajú obsahom „de luxe balíčka“?

Slovensko je členom klubu najrozvinutejších krajín sveta, ktorý si hovorí OECD. Sme členskou krajinou EÚ, ktorej budeme na budúci rok predsedať. Napriek tomu spúšťa najväčšia a štátna zdravotná poisťovňa projekt, ktorý sa skôr podobá na humanitárnu a rozvojovú pomoc v krajinách tretieho sveta.

Dnes by predsa mali byť základné hygienické potreby v nemocniciach úplným štandardom. Rovnako ako platy zdravotníkov, funkčná minimálna sieť, jasné pravidlá v poplatkoch a dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť.

V prvom rade je však nevyhnutné, aby si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstva zdravotníctva, poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov. Výsledkom tohto stretnutia musí byť nastavenie platieb za poskytnutú zdravotnú starostlivosť tak, aby odzrkadľovali reálne náklady poskytovateľov a zahŕňali aj primeraný zisk.

Autor: Valerián Potičný, Sekcia zdravotníctva SDKÚ-DS