Rozhovory Top Župné voľby

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Jaroslav Baška (Smer-SD)

TRENČÍN – Smerácky kandidát Jaroslav Baška sa opäť pokúsi stať trenčianskym županom, a to aj s podporou SNS, Most-Híd a Strany zelených. Pozrite sa, ako ohodnotil svoje doterajšie pôsobenie!

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako hodnotíte vaše pôsobenie vo funkcii župana za posledné volebné obdobie?

Keď som pred štyrmi rokmi preberal Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol v rozpočtovom provizóriu. Dovedna 50 miliónov eur je dedičstvo z minulosti, ktoré nás zaväzuje správať sa zodpovedne. Dva veľké úvery sme zlúčili do jedného a znížili náklady na jeho obsluhu. Neprijímali sme žiadne nové úvery, ktoré by zaťažili náš rozpočet. Zrušili sme viacero nevýhodných zmlúv z minulosti a znížili počet zamestnancov úradu.

Som rád, že sme zaviedli systém elektronických aukcií a s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja prešli na elektronický kontraktačný systém. Vďaka tomu sa nám každoročne darí šetriť finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov eur a investujeme ich do oblastí, ktoré sú pre kraj najpotrebnejšie. Z minulosti sme zdedili aj ďalšiu nálepku: najmenej transparentný kraj s výrazným odstupom za ostatnými, podľa hodnotenia Transparency International Slovensko a projektu Otvorená samospráva. V polovici volebného obdobia, teda o dva roky neskôr, sa Trenčiansky kraj stal najväčším skokanom v transparentnosti spomedzi všetkých krajov, polepšil si o vyše 18 percentuálnych bodov. Verím, že najnovšie hodnotenie Otvorenej samosprávy na jeseň tento trend potvrdí.

Ako prvá župa sme prišli s novinkou – komunitným participatívnym rozpočtom, keď o časti župného rozpočtu rozhoduje priamo verejnosť. Sme prvou župou na Slovensku s prívlastkom „Zelená“, a to vďaka komplexnému projektu, ktorý okrem iného podporuje elektromobilitu, zelené certifikované záhrady a grantovú schému Zelené oči. V oblasti duálneho vzdelávania sme lídrom spomedzi všetkých krajov so 600 študentami, ktorí sa v školskom roku 2017/18 budú priamo vo firmách pripravovať na ich budúce povolanie. Odštartovali sme výstavbu prvej etapy Vážskej cyklotrasy, ktorá postupne spojí tri kraje. Záujem o Trenčiansky kraj zo strany domácich a zahraničných návštevníkov z roka na rok rastie a dosahuje rekordné čísla.

Počas tohto obdobia sme zaviedli dve nové sociálne služby. Službu včasnej intervencie v Prievidzi a službu pre ľudí postihnutých autizmom v Trenčíne. Vďaka zavedeniu projektového riadenia na úrade je kraj úspešný vo viacerých projektoch z eurofondov – cesty 2. triedy, stredné školy, Trenčiansky hrad, cyklotrasa na Moravu…

Aj na základe týchto príkladov môžem konštatovať, že Trenčianskemu kraju sa darí, je v dobrej kondícii a čaká ho veľa výziev. Poznám náš kraj a viem, čo potrebuje. Preto som sa rozhodol uchádzať o dôveru ľudí v Trenčianskom kraji znova.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Je to hlavne kvalita zdravotnej starostlivosti a cestnej infraštruktúry.

Spravujeme tri župné nemocnice – v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave. Napriek tomu, že neboli v dobrom stave, situáciu sme neriešili ich predajom. Práve naopak, pre zlepšenie poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti sme do nich investovali zo župného rozpočtu v priebehu štyroch rokov zhruba 20 miliónov eur.

Po trinástich rokoch už čoskoro otvoríme v bojnickej nemocnici monoblok, ktorý štát odovzdal TSK rozostavaný a nedokončený. Pozostáva z deviatich moderných klimatizovaných operačných sál i centrálnej jednotky intenzívnej starostlivosti vrátane nových oddelení. Prvýkrát v histórii bude mať NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach aj oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov. Po prevzatí nemocnice od štátu si dokončenie monobloku s vybavením vyžiada cca 13 mil. eur zo župného rozpočtu. Tento rok v bojnickej nemocnici pribudne naviac nové moderné CT pracovisko, ktoré skráti čakacie doby na vyšetrenie pacientov.

V Považskej Bystrici bol dôležitý najmä urgentný príjem, ktorý už rieši akútne zdravotné prípady pacientov nielen z považskobystrického a púchovského, ale aj časti ilavského okresu. Zrekonštruovali sme ORL oddelenie s operačnými sálami, výťahy, na rade je rekonštrukcia kuchyne a jedálne vrátane príslušenstva. Interné oddelenie zažíva veľký pretlak, a tak z niekdajšieho kožného oddelenia na prízemí vytvoríme geriatrické oddelenie. Budúci rok je na programe rozšírenie OAIM a JIS a rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

K zlepšeniu kvality, rozsahu a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti došlo aj v NsP Myjava. Otvorili sme vlastnú verejnú nemocničnú lekáreň – a zarába, pre nemocnicu. Skvalitnili sme funkčnosť urologickej ambulancie – rozšírená o jednodňovú urológiu, komplexne zrekonštruovali detské oddelenie, nemocnica má novú kardiologickú ambulanciu a oddelenie dlhodobo chorých s 25 lôžkami. Momentálne sa rekonštruuje RTG oddelenie, v ktorom pribudnú nové digitálne RTG prístroje vrátane diagnostických staníc.

Investície do nemocníc za posledné štyri roky sa vracajú v podobe spokojných pacientov. Máme ďalší kapitál, naši lekári sú špičkoví odborníci s veľmi dobrým platovým ohodnotením. Chystáme lepšie podmienky aj pre zdravotné sestry. Kým budem županom, župné nemocnice nepredáme, práve naopak, budeme do nich naďalej investovať.

Vo veľmi zlom stave sú cesty 1. triedy, najmä známa “panelka” I/9 od križovatky D1 po Mníchovu Lehotu. Hoci spomínaná panelka nie je v správe župy, bol to práve Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý inicioval stretnutie všetkých zainteresovaných strán, aby sa mohlo začať v príprave rekonštrukcie tejto cesty. Výsledkom je konkrétny časový harmonogram od povolení, projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu, ktorú bude financovať štát.

Pokiaľ ide o naše, teda cesty 2. a 3. triedy, do ich opráv v tomto roku investujeme zo župného rozpočtu 5 miliónov eur, čo je najviac v jeho histórii. Prirátajme k tomu tento rok ešte 17,5 mil. eur z eurofondov na zlepšenie cestnej infraštruktúry ciest 2. triedy a v ďalšom období to budú ďalšie finančné prostriedky.

Minulý rok sme začali s projektom zvyšovania bezpečnosti na cestách 2. a 3. triedy. Bolo zmodernizovaných 55 priechodov pre chodcov a v tomto a ďalších rokoch pribudnú ďalšie. Uvedomujem si, že stav župných ciest je problém dlhodobý, preto ostáva jednou z priorít môjho volebného programu.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Zákon jasne hovorí, že všetky príjmy a výdaje volebnej kampane na župana musia byť vedené cez transparentný účet. V mojom prípade časť zdrojov poskytne strana SMER-SD cez jej transparentný účet. Je to rozhodnutie orgánov strany, ktorá prispieva kandidátom na volebnú kampaň.

Ďalšiu časť výdavkov budem hradiť zo svojich úspor a poslednú tvoria príspevky od členov strany a sympatizantov, ktoré sú tiež postupne zverejňované cez môj transparentný účet. Podrobné informácie o oboch transparentných účtoch nájdete na web stránke www.transparentneucty.sk

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Kompetencie vlády, žúp, miest a obcí sú jasne stanovené zákonom, rovnako aj financovanie samospráv a samosprávnych krajov. Nie je to o tlaku na vládu, skôr o vzájomnej spolupráci.

Riešiť najvypuklejšie problémy aj v našom kraji si priam vyžaduje súčinnosť s kompetentnými inštitúciami, ministerstvami, vládou. Príkladom, ako sa dajú posunúť veci dopredu, je spomínaná panelka. Myslím si, že aj k vybudovaniu obchvatu Bánoviec ako súčasti rýchlostnej cesty R2 pomohla vzájomná spolupráca. Dobudovanie celej R2 a tým dopravné prepojenie Trenčianskeho kraja zo západu na východ, ale aj R6 z Púchova do Českej republiky či R8 považujem za kľúčové na najbližšie roky. Samozrejme, treba na to finančné zdroje a už v septembri budeme v Národnej rade pokračovať v debate o uvoľnení dlhovej brzdy práve na takéto projekty.

Pred časom prišlo ministerstvo zdravotníctva s návrhom na zrušenie pohotovostí aj v štyroch okresných mestách nášho kraja – v Púchove, Ilave, Bánovciach a Myjave. Stretli sme sa preto s ministrom zdravotníctva, detailne sme prebrali celú agendu, dali na stôl naše argumenty a napokon sa podarilo tieto pohotovosti zachrániť.

Počas letnej Tour de Baška, keď som na bicykli prešiel všetkých 276 miest a obcí kraja a predstavil odpočet mojej práce i vízie na najbližších päť rokov, prišli na pretras aj lokálne, občianske témy. Snažil som sa pomôcť, poradiť, usmerniť, na ktoré dvere zaklopať. Mám tiež konkrétne otázky od ľudí, na ktoré sa budem priamo pýtať ministrov.

Foto: Jaroslav Baška