Rozhovory Top Župné voľby

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Ivan Saktor

BANSKÁ BYSTRICA – Rodený Lučenčan, srdcom Bystričan a dušou revolucionár – takto sa charakterizuje Ivan Saktor, ďalší z kandidátov, ktorí by chceli šéfovať banskobystrickej župe. Prečítajte si, ako by napríklad chcel zatlačiť na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Súčasné vedenie župy považujem za nekompetentné. Namiesto odborného vedenia Úradu a dobrého hospodárenia kraja s využitím eurofondov a ďalších mimorozpočtových zdrojov na obnovu ciest, mostov, škôl či domovov sociálnych služieb, vedenie župy zbytočne politikárči, kraj sa nerozvíja a izoluje od zvyšku Slovenska.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Odborné vedenie Úradu a efektívne získavanie financií na potrebné investície v kraji. Vláda musí vrátiť nášmu kraju financie, o ktoré sme prišli za posledné štyri roky vinou vedenia kraja. Za to nemôžu byť potrestaní jeho obyvatelia. Kraj musí viesť stály dialóg s občanmi, vysvetľovať im svoje poslanie a kompetencie. Fungovať musí aj spolupráca medzi županom, poslancami, ostatnými krajmi i samosprávami na území BBSK, Vládou SR i zahraničím.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Samozrejme, na to slúži aj transparentný účet.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Mám dlhoročné skúsenosti s vyjednávaním na najvyššej úrovni. Robil som to ako šéf odborov aj ako primátor mesta Banská Bystrica. Som nadstranícky kandidát a chcem byť rovnocenným partnerom pre akúkoľvek vládu. Svoje argumenty musí mať župan odborne podložené. Pokiaľ ani to nepomôže, primátori a starostovia obcí dokážu napomôcť vyvinúť efektívny protestný tlak na Vládu, to sa týka aj občanov. Asi nie nadarmo ma odborári prezývali „revolucionár“.

Foto: SITA/Peter Rusko