Rozhovory Top Župné voľby

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Martin Jakubec (Nezávislý)

BRATISLAVA – Do boja o post bratislavského župana sa minulý rok nečakane zapojil aj známy spevák a podnikateľ Martin Jakubec za Národnú koalíciu. Pred blížiacimi sa voľbami predsedov VÚC odpovedal na niekoľko našich otázok.

Pozrite si videovizitku Martina Jakubca!

Prečítajte si profil kandidáta.

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Z prípadného zvolenia do funkcie župana BSK by som primárne riešil dobudovanie efektívnej integrovanej dopravy spádovaním električiek zo satelitov prímestskej dopravy a nie budovaním navádzačov na aj tak už kolabujúcu diaľnicu D1, ktorá vytvára lievik pri vstupe a výstupe z mesta. Výhoda koľajových navádzačov je, že električky nevytvárajú zápchu a nadväzne plynule zabezpečujú dopravu aj v meste. Občan nemusí z obce prestupovať a dostane sa do centra jedným spojom. Zavediem jednoznačne elektrifikáciu v celom kraji s heslom koľajová doprava nemá zápchu!

Tento historicky počin v kraji pocítia všetci občania kraja ktorý budem zastupovať od Bratislavy, cez Stupavu, Malacky, opačný smer, Bratislava, Senec, Svätý Jur, Pezinok, Modra a priľahlé obce v kraji.

Významným problémom pre miestne komunikácie je prejazd kamiónov a znehodnocovanie ciest 2 a 3 triedy, ako aj znepríjemňovanie života ľudí z obci kraja. Je nutné posilniť dotácie na opravy ciest, ako aj na asfalt, kde sa veľmi šetrí. Mám pripravené projekty a štúdiu na cestu č. 502 priľahlá na vlakové prekládky kolají a vybudovanie prestupového dopravného terminálu na smer Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra, ktorý zaručí až 8 koľají na posilnenie vlakovej dopravy, ktorá je na vzostupe, čím by investor mohol profitovať z tej tejto formy dopravy, ktorá by odľahčila hlavné koridory na Bratislavu. Budem sa usilovať o dobudovanie pezinského obchvatu po dohode so samosprávami regiónu a zástupcami občanov. Samozrejme, nezabúdam aj na praktické veci, ako je napríklad zimná údržba ciest, ktorá si zaslúži väčšie zapojenie do procesu.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Projekt lanovky vnímam ako propagandistický ťah. Išlo by sa o súkromný projekt. Pokiaľ nebude elektrifikovaná časť Petržalky, je to skôr zbytočné. Ako atrakcia je to pútač pre cestovný ruch, nie však zdroj príjmov. Navrhovaný model má uvoľniť most Apollo, ale to je zbytočné, pretože ten nie je vôbec vyťažený, naopak je pohodlne priechodný pre cestnú komunikáciu. Ak by bola lanovka výhliadkou, bolo je to prínosom, ale takýmto modelom spojiť ľavý breh Dunaja s mestom je vcelku zbytočný. Keby bola lanovka z Petržalky cez most SNP po výstavníctvo Incheba a cez mesto popri hrade až s vyústením na Kamzík, to by bola veľká výhoda projektu, ktorý by som ako župan jednoznačne podporil. Tento projekt budem navrhovať v rámci rozšíreného strategického rozvoja mesta v spolupráci s EU dotáciami.

Doterajšie riešenie zo strany súčasného župana Freša považujem za koncepčne nezvládnuté. Za 8 rokov pôsobenia vo funkcii župana BSK nám neukázal nič hmatateľné a viditeľné, čo by občania pocítili ako prínos v zlepšení dopravnej politiky.  Je nutné zahájiť novú stratégiu rozvoja pozemnej dopravy a to aj ekologickú, energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu vďaka podpore EÚ fondov. Za mimoriadne dôležité považujem komodálny prístup, čo v praxi znamená účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizovať ich pri zohľadňovaní kritérii udržateľného rozvoja. Naplnením takéhoto prístupu môže byť realizácia pripravovaného projektu budovania viacmodálneho transkontinentálneho tranzitného terminálu ako dopravného uzla nadeurópskeho významu situovaného v “strede” Európy v trojuholníku Bratislava – Brno – Viedeň. Stratégia by sa dala realizovať do roku 2024 s efektívnym využitím. Ďalej sa budem zasadzovať za dobudovanie diaľničnej siete juh – sever a západ – východ.

Oprava a údržba ciest v intraviláne miest a obcí kraja, oprava ciest nižšej kategórie. Občania takto trpia a ja ich trápenie radikálne znížim. Vychádzajúc z reality, Slovensko potrebuje rýchle a lacné riešenie osobnej dopravy v problémových uzloch. Ako bolo spomenuté – prímestská a mestská doprava. Jedno z najvýhodnejších riešení ponúka občianske  združenie  Goodwillman, ktoré pracuje na projekte „Nový národný dopravný systém“ (NNDS). Cieľom projektu je v spolupráci so silným investorom postupne budovať v jednotlivých regiónoch Slovenska nadúrovňový monorail systém, neskôr celoplošne prepojený. Zo zahraničia známa konštrukcia bude upravená a z väčšej časti vyrobená na Slovensku. Komerčný názov je METRODUKT.  Podobné dopravné systéme úspešne slúžia v Austrálii, Japonsku, Španielsku, Číne, Rusku, USA a ďalších krajinách.

Patrí medzi najlacnejšie, najrýchlejšie realizovateľné  dopravné riešenie. Nedochádza takmer k žiadnemu záberu pôdy. Žiadne kríženie s inou dopravou. Vysoká flexibilita trasovania aj v zastavanom území. Nevznikajú žiadne bariéry pre pohyb ľudí, či iných živočíchov. Teda sa jedná o najpriaznivejšie riešenie vzhľadom na životné prostredie. Samozrejme sa tu ponúka aj trasovanie nad jestvujúcimi dopravnými koridormi čo iných líniových stavieb. Súčasťou každej stanice METRODUKTU bude aj parking pre autá a skútre, a uzamykateľné boxy na bicykle. Dôležité je aj integrovanie ďalších funkcií do systému, ako sú energetické a informačné siete, výroba elektrickej energia z obnoviteľných zdrojov a podobne.

Pripravujem s mojím odborným tímom a v spoluprácu s OZ realizáciu pilotnej trasy v Bratislave, ktorá bude spájať Mlynskú dolinu cez Hlavnú stanicu, Stanicu Filiálka, Letisko, Zlaté piesky, Ivánku pri Dunaji do Bernolákova. Súbežne sa budú pripravovať aj iné trasy v Bratislave a okolí, a samozrejme aj v iných mestských regiónoch na základe požiadaviek miestnych samospráv. Teraz sa spracováva plán priorít na základe prihlášok regiónov či žúp.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Bol som medzi prvými kandidátmi ktorý zverejnil svoj transparentný účet financovania kampane. Nevidím v tom najmenší problém.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Funkcia župana je na okraji verejného povedomia. Zaslúžil by som sa o to, aby ľudia začali vnímať župana ako ich zástupcu a funkciu, ktorá má byť pre ľudí nápomocná. Ako budúci župan by som chcel úzko spolupracovať s vládou, samosprávami na úrovni tvorby, implementácii projektov prospešných pre mesto, kraj, región a krajinu. Je tam obrovský potenciál na spoluprácu, len kompetentní na vláde, teda ja premiér aj ministri musia upustiť od svojej ješitnosti a začať naozaj robiť niečo pre úžitok ľudí. Stále tvrdím, že budem prvý ľudový župan pre Slovensko. Z ľudí – pre ľudí.

Foto: SITA