Ekonomika Komentáre a názory

Komentár: Ropný trh bol prezásobený aj v 80. rokoch, OPEC ani vtedy cenovú vojnu nevyhral

Zrejme len málo ľudí vie, že obdobná situácia na ropnom trhu ako dnes nastala v osemdesiatych rokoch. Začalo sa to ropnými šokmi v 70 rokoch, ktoré poslali ceny ropy prudko nahor. Primárna príčina bola na strane ponuky – embargo na vývoz zo strany arabských krajín a Iracko-iránska vojna. Cena ropy vzrástla zo 4 USD za barel na 40 (v dnešných cenách z 22 na 115), čo sa postaralo o vstup nových hráčov na trh, ktorým sa pri vysokej cene ropy oplatilo ťažiť z predtým málo rentabilných ložísk. Jednalo sa predovšetkým o ťažbu ropy z mora v Severnom Mori a Mexickom zálive.

2016-02-04_WTI

Začiatok story je teda veľmi podobný tej súčasnej. Akurát že dnes hlavný dôvod rastu cien ropy nepochádza z ponukovej strany ale z dopytovej – od prudkého rastu dopytu zo strany emerging ekonomík na čele s Čínou. Vysoké ceny ropy podporili investície do ťažby z menej štandardných ložísk a vyprodukovali nové ťažiská z bridlicovej ropy, ropných pieskov, či ultra-hlboko uloženej ropy (predovšetkým v USA a v Kanade).

Vráťme sa do 80 rokov. Keď začala prichádzať na trh nová ropa, tak ceny začali postupne klesať. OPEC na to reagoval znížením ťažby. To však nestačilo (aj kvôli vtedajšej recesii v západných krajinách)  a cena ropy klesala naďalej. Následne sa Saudská Arábia naštvala, lebo znižovala trhový podiel a ceny ďalej klesali (a aj na to, že niektorí z OPECu kvóty nedodržiavali), tak začala v roku 1986 prudko zvyšovať produkciu a potopila ceny ropy. Tie klesli k úrovni 12 USD (v dnešných cenách 25 USD) Zámerom Saudskej Arábie bolo vytlačiť z trhu producentov drahšej ropy. To sa jej nepodarilo (podobne ako dnes, lebo jedna vec sú operatívne náklady na ťažbu, druhá sú celkové náklady na vybudovanie ťažobného zariadenia a ťažbu)  a svet bol jeden a pol dekády plný lacnej ropy.

Dnes je situácia opäť podobná. S tým rozdielom, že sa preskočil medzikrok, kedy OPEC znižoval output, naopak poučený z 80. rokov sa rovno sústredil na  udržanie, prípadne zvýšenie podielu na trhu. Opäť sa Saudská Arábia snaží vytlačiť nových producentov drahšej ropy a ani teraz sa jej to zatiaľ nedarí. Sme tak svedkami nízkych cien. História sa opakuje. Budeme aj teraz svedkami viac ako dekády lacnej ropy?

Povedal by som že nie, a to z dvoch dôvodov:

  • Výdatnosť nových, bridlicových ložísk klesá podstatne rýchlejšie ako ložísk na mori, čiže ťažba v USA by mala začať onedlho klesať a pri súčasných cenách sa do nových kapacít investovať nebude.
  • Rast spotreby v 80 a 90 rokoch nebol taký veľký ako v súčasnosti. A to kvôli emerging ekonomikám, ktoré boli vtedy v plienkach. Hoci zaznamenávali vysoký percentuálny rast HDP a dopytu po rope, v absolútnych číslach to bolo nič moc. V 80. rokoch boli vyspelé krajiny zodpovedné za cca 60 % dopytu a bývalé krajiny východného bloku za o niečo menej ako 20 %. Čiže zvyšok sveta mal vtedy podiel na dopyte niečo cez 20 %. Dnes to je takmer 50 % a podiel naďalej rastie. Pri piatich najľudnatejších EM ekonomikách je to v priemere o 3-5 % ročne. V 80. a 90. Rokoch tu taký absolútny zdroj nárastu prítomný nebol… (viď graf nižšie, v tis. bareloch za deň, zdroj EIA):

2016-02-04_global consumption

Ale ako história ukazuje, tak pri zhode viacerých okolností dlhšie obdobie lacnej ropy možné je, takže úplne túto možnosť vylučovať nechcem.

P.S.: Pre zaujímavosť, v dnešných cenách dosiahla ropa Brent absolútne intradenné minimum na úrovni 13,83 USD za barel a ropa WTI na úrovni 14,95. A to koncom roka 1998. Dáta mám od roku 1970.