Domáce Politika Spoločnosť Top

VIDEO Vláda opäť rozdáva milióny. Pomôcť východu chce touto sumou

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Vládny kabinet opäť na cestách. Tentokrát ministri zavítali do Sniny. Na mušku si zobrali akčný plán okresu. Debata sa týkala aj uvoľnenia finančných prostriedkov. Celkovo by sa malo do tejto oblasti naliať niekoľko miliónov eur.

 

Kabinet dnes rokoval o uvoľnení finančných prostriedkov vo výške jeden milión eur do 28. februára tohto roka. Tradičný milión, ktorý putuje z rozpočtovej rezervy, vláda dnes navýšila na sumu viac ako 1,2 milióna eur. ,,Prílohou uznesenia je štandardne milión, ktorý bol rozšírený o 75-tisíc eur pre Ubľu na vybudovanie sociálnych zariadení pre verejnosť a 130-tisíc sme dali Prešovskému samosprávnemu kraju na dokončenie štúdie uskutočniteľnosti, nakoľko je zapojený v špeciálnej aktivite pre menej rozvinuté regióny a priamo spolupracuje s Európskou komisiou,” vyhlásil po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Štúdie sa týkajú rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina. Navýšenie sumy spôsobili aj ďalšie drobné úpravy. ,,Ministerka kultúry pôvodných 4-tisíc eur pre dva folklórne súbory rozšírila na 10-tisíc eur, ktoré si rozdelia tri folklórne súbory,” doplnil premiér.

V súlade s akčným plánom rozvoja okresu Snina rozhodli tiež aj o regionálnom príspevku vo výške 2 285 000 eur. Ide o prostriedky na roky 2019 – 2023.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície vo výške minimálne 76-miliónov eur v nasledujúcich piatich rokoch sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 61,19 milióna eur.

 

Vládny kabinet rokoval o akčnom pláne okresu Snina. Zdroj: TASR / Roman Hanc

Nové pracovné miesta

Okres Snina patrí od minulého roka do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Patrí mu 18.miesto. Dôvodom je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. K 31. augustu 2018 v okrese predstavovala 9,65 percenta. V porovnaní s koncom augusta 2017 je evidovaný pokles 1,56 percenta. Aktuálna miera nezamestnanosti nie je kritická v porovnaní s mierou nezamestnanosti na úrovni Prešovského kraja. ,,Realita je však taká, že okres vykazuje vysoký podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzajúcich za prácou do zahraničia, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce, čo má vplyv na objektívnosť údajov,‘‘ uvádza sa v akčnom pláne.

Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť spomínanú mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 582 pracovných miest do roku 2023 a to nasmerovaním aktivít do oblastí rozvoja lokálnej ekonomiky, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov či zlepšenia kvality života ľudí. ,,Problém tohto okresu je starnúce obyvateľstvo a vyľudňovanie, preto sme sa zhodli, že je dôležité pracovať na udržaní primeranej kvality života občanov v regióne,” dodáva Pellegrini.

Primátorka Sniny Daniela Galandová je rada, že si premiér Pellegrini vypočul aj všetky problémy, ktoré ich ťažia. ,,Všetci sa nádejame, že týmto snaha a úsilie vlády pomôcť tomuto okresu a nášmu mestu nekončí. Verím, že nájdeme spôsob, ako riešiť problém so zastavením vyľudňovania regiónu, lebo jedna vec je poskytnúť dotáciu a druhá vec, aby to malo aj zmysel, a aby sa tu naštartoval život,” povedala primátorka Galandová.

 

Cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti. Zdroj: TASR / Františšek Iván

Rozdeľovanie financií

Najviac peňazí získa mesto Snina. Na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení pre nemocnicu vo vlastníctve mesta by malo ísť až 230-tisíc eur. Futbalistov poteší rekonštrukcia spŕch, sociálnych zariadení, chodieb či šatní štadióna, na ktoré získa mestský futbalový klub Snina 120-tisíc eur. Tretiu najvyššiu sumu 88-tisíc eur získa obec Ulič. Peniaze poputujú na výstavbu obecného skladu biomasy za účelom vykurovania základnej a materskej školy, obecného úradu, zdravotného strediska či hasičskej zbrojnice.

Vláda odsúhlasila finančné príspevky niekoľkým obciam aj na rekonštrukciu ciest.

  • Belá nad Cirochou: 35-tisíc eur
  • Nova Sedlica: 20-tisíc eur
  • Osadné: 12-tisíc eur
  • Ladomirov: 8-tisíc eur
  • Hrabová Roztoka: 5-tisíc eur
  • Pichne: 5-tisíc eur
  • Ruská Volová: 5-tisíc eur
  • Stakčínska Roztoka: 5-tisíc eur
  • Jalová: 3-tisíc eur
  • Čukalovce: 3-tisíc eur

Obec Stakčín sa dočká rekonštrukcie školskej jedálne. Získať by mali 30-tisíc eur. Príspevok 30-tisíc eur pomôže aj obci Dlhé nad Cirochou, ktorá vybuduje ochranu pred povodňami. Tú istú sumu dostane aj obec Ubľa na rekonštrukciu domu smútku. Zároveň vláda rozhodla, že obec Ubľa dostane ešte navyše mimo plán spomínaných 75-tisíc eur, aby mohla na svojom území vybudovať aspoň dve verejné sociálne zariadenia. ,,Je tam problém, keď sú kolóny na hraničnom priechode smerom do Ukrajiny, vozidlá stoja v dedinách a to spôsobuje určité problémy tohto charakteru. A keďže obec nedisponuje verejnými sociálnymi zariadeniami, jediné je priamo na hraničnom priechode a viete si asi potom predstaviť, ako to môže vyzerať v exponovaných dňoch, keď stoja desiatky áut niekoľko hodín v kolónach,” vysvetlil predseda vlády Pellegrini.

 

 

Potenciál okresu Snina

V okrese sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok a chránených území vrátane lokalít svetového zoznamu UNESCO. Silnou stránkou sú živé tradície a kultúra, ktoré majú tiež potenciál zvyšovania zamestnanosti a príjmov z cestovného ruchu. Rozvíjajúci sa cestovný ruch predurčuje okres na zvýšenie poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Región má príležitosť pestovať ojedinelé liečivé a koreninové rastliny, z ktorých dokáže vyrobiť džem či sušené ovocie. V prípade živočíšnej výroby sa okres môže zamerať na pasienkarstvo, chov rýb a rozvoj včelárstva. V akčnom pláne sa píše, že ,,na podporu odbytu produktov vytvorených v okrese Snina bude kľúčové vytvoriť reťazec predajných miest s lokálnymi produktmi, tzv. predaja „z dvora“, v ideálnom prípade aj vytvorenie regionálnej značky‘‘.

Pre región sú typické remeslá, ktoré sú v súčasnosti len akousi záľubou. Niektoré z remeselných činností a remeselných výrobkov však majú potenciál, aby sa stali trvalým zdrojom príjmu ako hlavná alebo doplnková aktivita počas pobytu turistov v regióne. ,,Vzhľadom na súčasné tendencie opätovného návratu k tradíciám a „ku koreňom“ môžu byť priamo vyrábané v regióne ako originálny lokálny produkt,‘‘ zdôrazňuje sa v akčnom pláne.

 

Región sa môže pýšiť aj zápisom v UNESCO – Karpatské bukové pralesy. Zdroj: unesco.sk

Je čo robiť

Pre rozvoj okresu a zlepšenia podmienok pre život bude podľa akčného plánu nutné dobudovať chýbajúcu infraštruktúru (vodovod, kanalizácia) v obciach s potenciálom rozvoja cestovného ruchu. ,,Veľkou výzvou pre tento okres je prístup obyvateľov jednotlivých obcí k pitnej vody. Asi len tretina obcí má napojenie na vodovod, nehovoriac o kanalizácii,” skonštatoval Pellegrini.

Dôležité je aj skvalitniť materské, základné či stredné školy a tiež vytvoriť zariadenia pre seniorov. Okres sa musí zamerať aj na dopravnú infraštruktúru a revitalizáciu športových zariadení využiteľných v rámci ponuky cestovného ruchu.

Ďalší výjazd

Vláda zajtra zasadne v Levoči. Okres Levoča patrí tiež k najmenej rozvinutým okresom, kde je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným cieľom akčného plánu bude znížiť mieru podporou vytvorenia 515 pracovných miest do roku 2023.

Kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške viac ako dva milióny eur. Priklepnúť by mali aj milión eur zo štátneho rozpočtu.

 

Galéria
Vláda Petra Pellegrini zasadla aj v Snine. Zdroj: SITA / Viktor Zamborský
Vláda dnes rokovala v Snine. Zdroj: SITA / Viktor Zamborský
Prvé výjazdové rokovanie v tomto roku sa konalo v Snine. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Mesto Snina si pre vládu pripravilo aj program. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Peniaze získa aj nemocnica v Snine. Zdroj: nemocnicasnina.sk
Región vyniká rôznymi kultúrnymi pamiatkami. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Tradíciou regiónu sú rôzne remeslá. Zdroj: TASR / Michaela Zdražilová
Región má potenciál na pestovanie rôznych bylín. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Cieľom okresu je aj zvýšenie cestovného ruchu. Zdroj: TASR / Michaela Zdražilová
navigate_before
navigate_next