Bratislava Regióny Top

Rodiny v núdzi sa môžu v Ružinove uchádzať o vianočný príspevok

BRATISLAVA –  Rodiny v núdzi sa môžu v bratislavskej mestskej časti Ružinov uchádzať do 15. novembra o vianočný príspevok. Ako ďalej informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová, výška príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190 eur podľa počtu detí. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2017 už samospráva poskytla finančnú výpomoc, majú nárok na príspevok 70 eur.

Potrebné potvrdenia

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť potvrdenie o príjme, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii, potvrdenie o návšteve školy u školopovinných detí, u neškolopovinných detí fotokópiu rodného listu, potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, respektíve preukaz zdravotne ťažko postihnutého a ústrižky o platbách za bývanie, elektrinu, inkaso za posledný mesiac.

Tlačivo je zverejnené na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk alebo si ho môžu rodičia vyzdvihnúť na miestnom úrade na Mierovej 21.

Foto: SITA/Michal Svítok