Domáce

Rezort spravodlivosti presadil zmeny pri justičných čakateľoch, prijme ich však len obmedzený počet

Gábor Gál. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti SR presadilo zmeny v novele o sudcoch a prísediacich, ktoré prinesú nové pravidlá v inštitúte justičných čakateľov. Rezort reaguje novelou na poznatky z praxe, pričom zmeny začnú platiť od nového roka.

Justiční čakatelia, respektíve budúci sudcovia, sa budú na povolanie pripravovať tri roky a budú pod gesciou krajského súdu podľa miesta svojho pôsobenia. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nedávno uviedol, že práve takáto príprava sudcov je ideálnym riešením pri personálnej výmene v justícii. Rezort však môže prijať iba 50 nových uchádzačov, pričom by ich potreboval oveľa viac.

„Zámerom novej právnej úpravy v tejto oblasti je odstránenie nedostatkov, ktoré vznikli v aplikačnej praxi a vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie dostatočné počtu vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborne justičné skúšky, na hromadné výberové konania na funkciu sudcu,” uviedlo Ministerstvo spravodlivosti v sprievodných dokumentoch. V praxi bude rezort spravodlivosti prijímať potenciálnych sudcov postupne, pričom okresané budú aj ich počty. Podľa ministra je najväčším problémom, že desiatky sudcov sú už v dôchodkovom veku a môžu kedykoľvek z justície odísť. V takom prípade hrozia súdnej moci veľké personálne výpadky.

Pri sudcoch je stanovená hranica odchodu do dôchodku na 65 rokov veku, návrh na ich odvolanie musí odobriť súdna rada. Justiční čakatelia sú právnici, ktorí ešte neabsolvovali špecializované skúšky, napríklad do advokácie. V prípade ich prípravy ide o výchovu budúcich sudcov, ktorí musia splniť všetky potrebné náležitosti a zákonné predpoklady.