Domáce Politika

Rezort spravodlivosti bude čerpať fondy efektívnejšie, tvrdí Gál

Gábor Gál - Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Efektívnejšie čerpanie fondov a koordinovanie projektov na jednom mieste zabezpečí na ministerstve spravodlivosti nová Sekcia koordinácie projektov. Ako ďalej informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová, „ministerstvo spravodlivosti chce koordinovať a riadiť projekty tak, aby boli čo najefektívnejšie a aby boli zlúčené na jednom mieste. To je možné dosiahnuť správnym a kvalitným projektovým riadením“.

Doteraz si riadili svoje projekty a časti projektov jednotlivé sekcie ministerstva spravodlivosti, čo niekedy aplikáciu určitých procesov do praxe spomaľovalo. Na jednom projekte totiž mohli čiastkovo pracovať viaceré sekcie. Komplikovalo to koordináciu ich vzájomnej súčinnosti. Tento stav bol podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála podnetom pre vznik Sekcie koordinácie projektov. Jej úlohou je „dohliadať na spôsob riadenia projektov, na použitie materiálnych a finančných zdrojov počas priebehu projektu a riešiť všetky otázky s tým spojené. Čerpanie finančných prostriedkov na projekty ministerstva spravodlivosti rovnako aj priebeh samotných projektov sa urýchli a zefektívni,” cituje v závere tlačová správa ministra Gála.