Domáce Spoločnosť

Rezort školstva rozdáva finančné príspevky. Určené sú pre žiakov na lyžiarske kurzy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Aj v tomto roku môžu žiaci základných a stredných škôl využiť 150-eurový príspevok štátu na lyžiarsky kurz. Finančné prostriedky v celkovom objeme 13 miliónov eur už boli poukázané zriaďovateľom škôl, a to na základe počtu žiakov, ktorý nahlásili školy v Eduzbere v septembri minulého roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridelené boli zhruba pre 87.000 žiakov, rezort školstva však predpokladá, že na lyžiarskych kurzoch sa ich zúčastní zhruba o 20.000 menej. Vyplýva to z vývoja počtu prihlásených a skutočne zúčastnených žiakov v predchádzajúcich rokoch. “V takomto prípade je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa na aktivitách nezúčastnili,” poznamenal rezort školstva.

Poskytnuté prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snoubordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snoubordingových výcvikov a kurzov. Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na lyžiarsky kurz poskytnúť príslušnej škole v plnej výške. “V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac raz počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov,” dodal rezort školstva.

Štát prispieva zo svojho rozpočtu

Školy organizovali lyžiarske kurzy a školy v prírode aj pred rokom 2016, keď ich v plnej miere financovali rodičia. Od roku 2016 prispieva na uvedené aktivity štát zo štátneho rozpočtu. “V januári 2016 ministerstvo rozdelilo zhruba 14,3 milióna eur pre vyše 95.000 žiakov základných a stredných škôl, v januári 2017 školy dostali na lyžiarske kurzy okolo 14 miliónov eur. Finančné prostriedky na lyžiarske kurzy vo výške 12,9 milióna eur boli pridelené zhruba pre 87.000 žiakov aj v roku 2018,” dodalo ministerstvo školstva.

Organizácia lyžiarskeho výcviku pri dodržaní všetkých platných predpisov je v kompetencii školy. Ministerstvo neobmedzuje a nestanovuje výber, pretože školy postupujú v tomto prípade  v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ak má škola lyžiarske strediská bližšie, a teda aj cenovo výhodnejšie, za hranicami Slovenska, napríklad v Rakúsku či Poľsku, môže sa rozhodnúť pre túto alternatívu, pričom výška príspevku zostáva stále zachovaná na úrovni 150 eur na žiaka.

 

Základné aj stredné školy môžu využiť príspevok štátu na lyžiarsky kurz. Zdroj: TASR / Pavol Zachar