Domáce Ostatné

Rezort školstva investuje takmer 5 miliónov eur do verejných vysokých škôl

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva vyhlásilo obstarávanie na softvérové licencie v licenčnom programe Microsoft Campus and School Enrollment for Education Solutions. Chce tak zabezpečiť licencie softvéru pre verejné vysoké školy. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 4 066 000 eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku verejného obstarávania.

Rezort školstva chce v rámci obstarávania zabezpečiť pokračovanie licenčného programu na dodávku softvéru spoločnosti Microsoft. Ministerstvo pritom poskytuje tento softvér pre verejné vysoké školy od roku 2006. “Ide o poskytnutie licencií Microsoft Windows Upgrade, Microsoft Office a klientskych licencií vybraných produktov pre verejné vysoké školy,” uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v obstarávaní je do 8. septembra.

Rezort chce vďaka obstarávaniu znížiť náklady na nákup, aktualizáciu, prevádzku a správu softvéru spoločnosti Microsoft, ktorý využíva veľa verejných vysokých škôl. Keďže ministerstvo prostredníctvom centrálnych multilicenčných zmlúv zabezpečuje pre vysoké školy na Slovensku rôzne softvérové riešenia a systematicky investuje do ich zavádzania a využívania, je pre neho dôležité poznať vždy aktuálne softvérové vybavenie vysokých škôl a stav ich využívania. Obstaraná spoločnosť by mala preto navrhovať aj najvhodnejšie licenčné softvérové riešenia a optimalizovať existujúce naprieč celým portfóliom licenčných modelov spoločnosti Microsoft.