Domáce Politika

Rezort kultúry chce väčšiu podporu pre filmové produkcie

Pozadie nahrávania filmu - Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Viaceré novely pripraví v roku 2019 Ministerstvo kultúry (MK) SR. V pláne legislatívnych úloh rezortu kultúry sú novely zákonov o Audiovizuálnom fonde, o ochrane pamiatkového fondu a ďalej aj o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. 

Ako agentúru SITA informovalo MK SR, vo februári by chceli predstaviť novelu zákona o Audiovizuálnom fonde. V máji by mali byť známe podoby noviel zákonov o ochrane pamiatkového fondu a o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sa upravia na základe rozhodnutí Ústavného súdu SR.

Dôvodom predloženia novely zákona o Audiovizuálnom fonde je podľa ministerstva kultúry snaha zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. Novela by mala zabezpečiť zvýšenie súkromných investícií do filmovej tvorby a súvisiacich oblastí audiovizuálneho priemyslu. Z predbežnej informácie o pripravovanej novele zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-Lex ďalej vyplýva, že na základe pripravovaných zmien by mal Audiovizuálny fond poskytovať žiadateľom peniaze na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 30 % oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky musia priamo súvisieť s realizáciou filmového projektu, konkrétne ide o všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy, ktoré sú zdaňované na Slovensku. V súčasnosti je táto dotácia vo výške 20 percent z oprávnených výdavkov. Ako pripomína MK SR, v štátoch EÚ sa pohybuje v rozmedzí 20 až 35 percent a má tendenciu sa zvyšovať, napríklad 35 percent je v Rumunsku (zvýšené v roku 2018) a v Holandsku; 30 percent v Maďarsku (zvýšené v roku 2018), Estónsku a v Poľsku; 25 percent vo Fínsku (zvýšené v roku 2017) a na Islande a 20 percent v Česku.

Spomínané novely zákonov o ochrane pamiatkového fondu a o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty by mali byť známe v máji. Novely zákonov pripravuje MK SR na základe rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorých je časť spomínaných zákonov v nesúlade s Ústavou SR.