Púchov Regióny Trenčín

Rekonštrukcia vedenia spôsobí rozsiahlu odstávku od elektriny v okrese Púchov

Zdroj: archív

PÚCHOV – Rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v prihraničnej obci Zubák v Púchovskom okrese je dôvodom rozsiahlej odstávky elektrickej energie v Zubáku a v Hornej Breznici. Bez elektriny budú obyvatelia obcí počas pracovných dní až do 28. júna.

 

Ako informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Miroslav Gejdoš, rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v obci Zubák je nevyhnutná, aby bola elektrická sieť v oblasti aj naďalej bezpečná a spoľahlivá ďalšie desiatky rokov.

„Ide o komplexnú rekonštrukciu v dĺžke štyroch kilometrov za 200.000 eur, počas ktorej dôjde k výmene viac ako 40 stĺpov a natiahnutiu nových vodičov. Vzhľadom na veľký rozsah akcie a jej náročnosť je nevyhnutné aj obmedzenie odberateľov. Všetko prebieha v súlade so zákonom o energetike. Situáciu pre odberateľov komplikuje najmä fakt, že vedenie je na výbežku, to znamená, že nie je prepojené s inými vetvami, takže nedokážeme odberateľov zásobovať z inej strany,“ uviedol Gejdoš.

Znížený dosah na obyvateľov

Obmedzenia dodávky sa začali v pondelok (10. 6.), od pondelka do piatka budú obyvatelia obcí bez elektriny od 7.00 do 21.30 h. „Počas plánovania rekonštrukcie sme urobili všetko preto, aby bol dosah čo najmenší. Napriek našej snahe sa to života dotkne pomerne výrazne. Odberateľov sme však informovali o odstávkach v zákonom stanovenej lehote, takže mali na prípravu viac ako mesiac. V našom systéme neevidujeme v obci Zubák ani Horná Breznica žiadneho odberateľa, ktorého by zákon charakterizoval ako zraniteľného (napojený na medicínske prístroje),“ doplnil hovorca.

Ako dodal, ak to okolnosti dovolia, využijú dostupné prostriedky na to, aby dosah na obyvateľov ešte znížili. Ak sa nevyskytnú žiadne nepredvídateľné komplikácie, je možné, že odstávky budú počas jednotlivých dní končiť skôr ako v avizovanom čase 21.30 h. V pondelok obnovili dodávku elektriny už o 19.30.