Presskové správy Top

Reklama v roku 2017: Televízia bola opäť rekordná

PRAHA – Monitoring reklamy Ad Intel spoločnosti Nielsen Admosphere prináša svoj každoročný prehľad cenníkovej hodnoty reklamy, tentoraz za rok 2017. Podľa neho bola televízia aj vlani jasne najsilnejším mediatypom, ktorého hodnota reklamy dosiahla 48,1 miliárd korún (1,9 miliardy eur), teda o 13% viac ako v roku 2016. Najväčším zadávateľom bola vlani Alza.cz.

„Rok 2017 bol v reklamnom biznise opäť rokom úspešným. U všetkých nami monitorovaných mediatypov evidujeme medziročné navýšenie alokácie hrubých mediálnych investícií. Súhrnná cenníková hodnota využitého reklamného priestoru vlani presiahla hranicu 100 miliárd korún. Najsilnejším mediatypom zostáva televízia (48 miliárd korún), ktorá si zároveň udržala vlaňajší dvojciferný rast. Na základe našich dát predpokladáme, že druhé miesto rebríčka obháji segment internetovej reklamy. Kompletné čísla za tento mediatypov uverejní Združenie pre internetový rozvoj počas februára,” komentuje celoročné dáta spoločnosti Nielsen Admosphere jej Business & Research Director, Tomáš Hynčica.

Z nasledujúceho zhrnutie je zrejmé, že aj ďalšie mediatypy zaznamenali v roku 2017 nárast:

Zo zadávateľov využila v minulom roku reklamu v najvyššej cenníkovej hodnote Alza.cz, jej cena predstavovala 1,4 miliardy korún, čo zároveň predstavuje 16% nárast oproti roku 2016. Spoločnosť Ferrero Česká umiestnila vlani reklamu za 1,3 miliárd korún (+66% ). Reklamný priestor v hodnote 1,2 miliárd korún potom využil zadávateľ Procter & Gamble, pre ktorého to znamenalo naopak medziročný pokles o 9%.

Foto: TS, pixabay.com / Uboiz